Андрій Чехонадський проаналізував судову практику щодо стягнення відсотків за користування грошовими коштами

У рамках курсу LHS, присвяченому питанням захисту права власності в судах різних юрисдикцій, з лекцією на тему «Право кредитора на отримання відсотків за користування грошовими коштами в аспекті права власності» виступив керівник групи претензійно-позовної роботи ПАТ «Рітейл Груп» Андрій Чехонадський.

Аналізуючи судову практику у такій категорії спорів, лектор звернув увагу на правову позицію Великої Палати Верховного Суду, згідно з якою наявність курсової різниці не є упущеною вигодою, оскільки курс міг не підвищитися, а, навпаки, знизитися або залишитися на тому ж рівні, і боржник, зокрема, за такі дії не несе відповідальності.

Також Андрій Чехонадський відзначив, що в постанові від 6 лютого 2019 року у справі №501/413/16ц Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду вказав на відсутність підстав для застосування положень частини 1 статті 1048 Цивільного кодексу України за аналогією закону для визначення розміру відсотків.

Звертаючись до практики Європейського суду з прав людини, зокрема її впливу на формування судової практики національними судами, лектор підкреслив, що Суд в аспекті права власності вказує на право особи на отримання відсотків за користування грошовими коштами, при цьому використовуючи поняття «виправдані очікування». Так, йдеться про справу «Федоренко проти України», в рішенні у якій зазначено, що право власності може бути існуючим майном або виправданими очікуваннями щодо можливості ефективного використання права власності або законними очікуваннями отримання права власності. «Єдиний державний реєстр судових рішень рясніє посиланнями на це рішення, коли йдеться про те, що таке право на отримання відсотків за своєю правовою природою в розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Першого протоколу до неї. Відповідь одна, що це виправдані очікування в розумінні ЄСПЛ», — наголосив Андрій Чехонадський.

Також лектор звернув увагу на правову позицію Великої Палати ВС щодо правової природи нарахувань, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України. Зокрема, ВС дійшов висновку, що правова природа нарахування 3% річних, передбачених частиною 2 статті 625 ЦК України, має компенсаційний, а не штрафний характер. У зв’язку з цим Андрій Чехонадський підкреслив, що в такому випадку не може бути й мови про застосування скорочених строків позовної давності щодо стягнення таких нарахувань.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик