Ані власник, ані бенефіціар не можуть розпоряджатися коштами, які знаходяться на ескроу-рахунку, до моменту настання умов, визначених договором, — Мирослав Гнидка

Інтенсив «Захист прав акціонерів» продовжив лекцією про обіг акцій, операції з ними та ескроу-рахунки Мирослав Гнидка, керівник юридичного департаменту групи компаній Merx, адвокат. Він зупинився на етапах розвитку фондового ринку в Україні та наголосив, що, починаючи з 2014 року, всі цінні папери існують у бездокументарній формі.

Описуючи головні етапи створення акціонерного товариства, лектор зазначив, що мінімальний розмір статутного капіталу такого товариства має бути 1250 мінімальних заробітних плат.

Випуск акцій товариством починається з прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій, і далі проходить у кілька етапів, зокрема таких:

— подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

— реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

— укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій;

— закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;

— оплата засновниками повної вартості акцій;

затвердження установчими зборами товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства, а також прийняття інших рішень, передбачених законом;

— реєстрація товариства в органах державної реєстрації;

— подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

— реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

— отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може відмовити в реєстрації звіту про випуск акцій у разі порушення формальних вимог.

Лектор розповів про види цінних паперів і наголосив, що первинне розміщення, внесення до статутного капіталу та зворотний викуп акцій відбуваються без торговця цінними паперами, а у всіх інших випадках операції з цінними паперами відбуваються за участю торговця.

Говорячи про поняття та правову природу ексроу-рахунків, спікер підкреслив, що їх функціонування передбачене Законом «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 року №2346-III.

Лектор проаналізував недоліки і переваги ескроу-рахунків та інших фінансових документів у забезпеченні виконання зобов’язань та наголосив, що особливістю ескроу-рахунку є те, що ані власник рахунку, ані бенефіціар не можуть розпоряджатися коштами, які знаходяться на такому рахунку, до моменту настання умов, визначених договором. Крім того, він описав використання ескроу-рахунків у процедурі squeeze-out.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик