Анна Грищенко (Кремньова) розповіла слухачам LHS про новації у правовому регулюванні фондового ринку

Про новели правового регулювання фондового ринку в Україні розповіла слухачам Lеgal High School Анна Грищенко (Кремньова), керівник практики злиттів та поглинань Pavlenko Legal Group. За її словами, зміна підходу до публічності полягає в тому, що частина компаній набувають статусу публічних акціонерних товариств (ПАТ) на відміну від приватних акціонерних товариств (ПрАТ). За статистикою, наведеною лектором, за 11 місяців 2018 року кількість ПрАТ збільшилась з 5076 до 5276, а ПАТ, навпаки, скоротились з 2186 до 1787.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» в ПАТ має бути публічна пропозиція акцій або лістинг, до того ж ПАТ зобов’язане бути допущеним до торгів на біржі. Лектор зазначила, що наприкінці вересня відбулися зміни в порядку здійснення лістингу.

Прозорість діяльності ПАТ полягає, зокрема, і в зобов’язанні публічного звітування. Інформація може мати різні рівні регулювання. Перший рівень — річний та проміжний, до якого належать звіт керівництва і твердження щодо інформації. Другий рівень — особливий, до якої належать набуття контрольного чи домінуючого пакета акцій + ціна та порогові значення (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95%). Третій рівень — інсайд, до якого належить неоприлюднена інформація про емітента чи цінні папери або правочини, якщо її оприлюднення може істотно вплинути на вартість цінних паперів.

Лектор наголосила, що з 1 січня 2019 року змінюються способи розкриття інформації, зокрема з них виключено публікацію в паперових виданнях, достатньо розмістити на веб-сайті та подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Лектор зупинилась на таких інструментах консолідації, як squeeze-out та sell out, наголосивши, що розмір пакета акцій суттєво впливає на їх ціну.

Стосовно подальших перспектив, лектор наголосила, що НКЦПФР на своєму сайті розмістила концепцію реформи інфраструктури ринків капіталу, відповідно до якої в перспективі в Україні з’явиться реєстр оцінювачів, будуть зміни і у вимогах до положення про винагороду та звіту про винагороду посадових осіб акціонерного товариства.

Анна Грищенко нагадала слухачам Lеgal High School про те, що у вересні у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» (реєстраційний №9035), який дасть змогу повноцінно використовувати такий інструмент, як деривативи. Проте, за словами лектора, він знаходиться на початкових етапах розвитку.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик