«Бенефіціари розуміють цінність розподілу бізнес-активів і приватних активів», – стверджує спікер LHS Тетяна Іванович

Про спадкування корпоративних прав слухачам Школи корпоративного права та М&А Legal High School розповіла радник, керівник практики приватних клієнтів і практики трудового права АО ADER HABER Тетяна Іванович.

Вона повідомила, що в Україні станом на 1 березня 2017 року було зареєстровано 1,2 млн юридичних осіб, серед яких майже половину становлять ТОВ, але успадкувати найлегше саме акції акціонерного товариства.

Лектор зазначила, що в юрисдикції України частка у власності не спадкується. Стосовно цього питання у Цивільному та Господарському кодексах є протиріччя. ЦК України містить дозвіл на автоматичне спадкування частки, якщо це не заборонено статутом, але водночас у ньому вказано, що саме право на управління товариством – невідчужуване, тому (знову ж, якщо інше не передбачено статутом) воно не спадкується. Разом з тим у нормах ГК України йдеться тільки про спадкування майнових прав.

Також Тетяна Іванович звернула увагу на те, що в судовій практиці, якщо загальні збори товариства прийняли рішення про те, що спадкоємці учасника приймаються до складу учасників, то фактично такі спадкоємці можуть успадкувати право на управління – стати членами цього товариства, якщо ж загальні збори відмовляються прийняти такого учасника, то він може успадкувати тільки майнове право на частку.

Пані Іванович наголосила на важливості визначення вартості такої частки. Вартість частки майна товариства, що підлягає виплаті спадкоємцям, повинна відповідати вартості чистих активів товариства, яка визначається в порядку, встановленому законодавством, пропорційно частці спадкодавця в статутному капіталі товариства на підставі балансу, складеного на дату виходу (смерті).

Спікер підкреслила, що майбутні покоління дуже незахищені щодо спадкування корпоративних прав і можуть мати певні проблеми. Це підтверджують конкретні приклади з української (випадок з Ігорем Єремеєвим – українським бізнесменом і політиком) та англо-саксонської систем права (стосовно дочки Елвіса Преслі Лізи Марії Преслі).

Проблемним моментом для спадкоємців, на думку лектора, є той факт, що бізнес-партнери спадкодавця мають багато переваг. У більшості випадків для проведення спадкування залучаються експерти, головним об’єктом дослідження яких є документи, що знаходяться саме у партнерів спадкодавця.

Насамкінець Т. Іванович розглянула кілька шляхів розв’язання проблеми спадкування корпоративних прав. Так, дуже важливими вона називає превентивні заходи: чітко прописаний порядок спадкування прав у статуті товариства (можливість спадкоємців ставати учасниками, процедура визначення вартості активів тощо) може значно спростити майбутню процедуру спадкування. Вирішити зазначене питання також можна шляхом створення трасту чи фонду, звісно, з максимально детально прописаним трастовим договором чи статутом. Наявність так званого протектора теж може захистити права спадкоємців.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик