Бізнес жодної індустрії сьогодні не обходиться без іноземних капіталу та інвестицій, запевнив спікер LHS Володимир Ратушняк

Володимир Ратушняк, партнер ЮК «Альянс Ратушняк і Партнери», пояснив слухачам Школи корпоративного права та M&A Legal High School особливості роботи та оподаткування іноземних представництв в Україні.

Представництво на договірній основі є одним із найпоширеніших видів виходу іноземців на український ринок, оскільки це вже готовий бізнес, з яким вони працюють на певних комерційних умовах. У деяких випадках це швидкий та ефективний метод роботи.

Надзвичайно важливим є обов’язок нерезидента до початку своєї господарської діяльності на території України через представництво забезпечити постановку на облік (реєстрацію платником податку на прибуток) постійного представництва.

Володимир Ратушняк пояснив різницю між постійними та непостійними представництвами, зазначивши, що перші самостійно ведуть бізнес і є платниками податків, у тому числі податку на прибуток, а другі мають можливість виконувати деякі допоміжні функції в інтересах материнської компанії і не сплачувати податок на прибуток. Проте право на використання такої пільги суворо обмежене видами діяльності самого представництва, які не можуть виходити за межі підготовчої та допоміжної у відношенні до діяльності головного офісу.

Лектор наголосив, що представництво є не юридичною особою, а лише відокремленим підрозділом материнської компанії — нерезидента, а питання відповідальності стосуються лише юридичних осіб. Тоді виходить, що відповідачем за зобов’язаннями представництва буде материнська компанія, а це одна із кваліфікуючих ознак при прийнятті рішення про вихід на ринок і обрання інструменту такого виходу. «У світовому плані імідж України не дуже високий, — переконаний Володимир Ратушняк, — тому іноземці у такому випадку шукають альтернативні варіанти».

Представництво зберігає свій некомерційний статус, якщо воно не здійснює діяльність, ідентичну основній діяльності іноземного хед-офісу, та не має комерційних взаємовідносин із будь-якими третіми особами, тобто єдиним джерелом його фінансування є надходження коштів від материнської компанії, а будь-які послуги третім особам виключені, також воно втрачає свій некомерційний статус, якщо здійснює діяльність, ідентичну основній діяльності материнської організації (не допоміжна діяльність, а повний цикл), діє в інтересах третіх осіб чи отримує кошти/виручку від резидентів та/або нерезидентів.

Пан Ратушняк відзначив, що на практиці можуть виникати спори з ДФС, що пов’язані з перекваліфікацією некомерційних представництв у постійні представництва нерезидентів (які є платниками податку на прибуток) з донарахуванням відповідних сум податкових зобов’язань.

У другій частині лекції говорили про режим оподаткування іноземних представництв. Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними ПК України (національний режим оподаткування). Ставка такого податку становить 15% з будь-яких виплат, які ви виплачуватимете на користь нерезидента. Є й інші види ставок для конкретних операцій, зокрема фрахт — 6%, розповсюдження реклами — 20%.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик