“Через призму скасувань рішень міжнародного арбітражу спільнота оцінює рівень юрисдикційності України”, – спікер LHS Павло Бєлоусов

Павло Бєлоусов, радник  ЮФ Aequo, арбітр МКАС при ТПП України розповів слухачам Школи судової практики Legal High School про скасування рішень міжнародного арбітражу в Україні.

Такі рішення є незалежним від судової системи, не оскаржуються в апеляційному порядку, є остаточним, виконуваним, обов’язковим для сторін. Тому лектор зазначив три основні моменти, варті уваги кожного, хто працює у сфері арбітражу:

  • Рішення міжнародного комерційного арбітражу можуть оспорюватись (а не оскаржуватись), якщо місце арбітражу знаходиться на території України.
  • У новому процесуальному кодексі з’явилася так звана інстанційна юрисдикція – розглядає заяву про оспорення апеляційний загальний суд за місцезнаходженням арбітражу.
  • Строк оскарження – три місяці з дня отримання арбітражного рішення або з дня винесення МКА рішення щодо виправлення або роз’яснення рішення чи ухвалення додаткового рішення.

Лектор роз’яснив підстави для скасування рішення МКАС. По-перше, рішення може бути скасовано, якщо одна із сторін в арбітражній угоді була якоюсь мірою недієздатною або якщо ця угода є недійсною за законом, якому сторони її підпорядкували, а в разі відсутності такої вказівки – за законом України.

По-друге, рішення підлягає скасуванню, якщо сторону, проти якої воно винесено, не було належним чином сповіщено про призначення арбітра чи про арбітражний розгляд або вона з інших поважних причин не могла подати свої пояснення. Павло Бєлоусов повідомив: на практиці це одна з найбільш вживаних підстав для скасування рішень.

Ще дві підстави: спір, щодо якого винесено рішення, не передбаченийй арбітражною угодою,  не підпадає під її умови або містить постанови з питань, що виходять за її межі; склад МКА або арбітражна процедура не відповідали угоді між сторонами або закону.

В усіх зазначених випадках заява про скасування рішення має подаватися стороною, а суд має чітко досліджувати тільки зазначені нею підстави.

Проте коли спір, з огляду на його предмет, не може бути переданий на вирішення МКА або коли арбітражне рішення суперечить публічному порядку України, суд може сам встановити, чи задовільняла сторона такі питання, й додати їх до заяви.

Лектор розповів також про конкретні процесуальні нюанси у сфері оспорювання рішень арбітражних судів. Суд може зупинити провадження у справі за заявою про визнання та надання дозволу на виконання рішення МКА, якщо в провадженні є заява про скасування цього рішення, – до набрання законної сили відповідною  ухвалою суду.

“Цікавою є можливість арбітражного суду зупинити провадження у справі на встановлений ним строк за клопотанням однієї зі сторін у разі визнання такого клопотання обґрунтованим. Це проводиться для того, щоб надати МКА можливість відновити арбітражний розгляд або вжити інших дій, які на розсуд МКА можуть усунути підстави для скасування рішення МКА. Такий механізм чітко прописаний, проте непростий на практиці”, – наголосив Павло Бєлоусов.

Ще один важливий нюанс – можливість спільного розгляду заяв про скасування рішення МКА та надання дозволу на визнання та виконання такого рішення в Україні.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик