Дедалі більшого поширення набуває практика включення всіх питань щодо заохочень до письмових трудових договорів, відзначила Ірина Бакіна

Продовжила заняття спецкурсу «Модернізація трудових відносин: правові аспекти» Ірина Бакіна, радник Sayenko Kharenko, яка розповіла слухачам Legal High School про сучасні форми і способи мотивації персоналу та їх правове оформлення. Вона нагадала нормативну базу, що регулює заохочення працівників, зауваживши, що у нас немає окремого нормативно-правового документа, який був би присвячений мотивації персоналу.

Зокрема, заохоченню працівників присвячено чотири статті глави Х Кодексу законів про працю України (143–146). Лектор наголосила, що така форма заохочення, як нагородження орденами та медалями, частіше застосовується до працівників державних та комунальних підприємств, хоча працівники приватних підприємств також можуть бути нагороджені за умови направлення роботодавцем відповідного представлення.

Що стосується матеріального заохочення в рамках структури заробітної плати, то цю сферу регулює Закон України «Про оплату праці», який виділяє два елементи: додаткова заробітна плата (включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій) та інші заохочення (виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми).

Ірина Бакіна зазначила, що види заохочень можна розділити на дві групи: встановлені на законодавчому рівні (наприклад, заохочення за особливі трудові заслуги, доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати певним категоріям працівників або за особливі умови праці) та встановлені внутрішніми документами роботодавця (будь-які премії, надбавки, пільги, переваги). За її словами, сфера мотивації персоналу — це компетенція роботодавця і трудового колективу, що і пояснює незначне її регулювання на нормативно-правовому рівні.

Лектор нагадала, що за радянських часів були такі заохочення: оголошення подяки; преміювання; нагородження коштовним подарунком; нагородження почесною грамотою; занесення в книгу пошани чи на дошку пошани. Наразі з цього переліку залишилися актуальними лише деякі, натомість у наш час з’явились нові форми заохочення, такі як медичне страхування / страхування життя; забезпечення працівника житлом (особливо поширене для іноземців); оплата навчання; надання позики для придбання житла, автомобіля тощо; вираження заробітної плати в еквіваленті іноземної валюти, при цьому рoбoтoдaвeць дoдaткoвo дo щoмiсячної зapoбiтнoї плaти зoбoв’язyється виплaчyвaти пpaцiвникy щoмiсячнy кoмпeнсaцiю у разі змiни кypсy гpивнi дo такої валюти; пpeмiя зa зaйняття пoсaди, якa виплaчується одноразово; компенсація вартості авіаквитків (поширена для іноземців); право участі в share option plan.

Роз’яснюючи особливості share option plan, Ірина Бакіна зазначила, що він використовується у міжнародних компаніях, де акції материнської компанії котируються на біржі. Працівники, як правило керівний склад або ІТ-персонал, отримують право придбати акції цієї материнської компанії.

Щодо внутрішніх документів роботодавця, то лектор зауважила, що, окрім правил внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору (за умови його укладення), питання заохочень можуть визначатися й будь-якими іншими політиками (правилами, процедурами) роботодавця. Лектор також нагадала, що при розробці подібних документів необхідно пам’ятати про вимогу щодо їх погодження з профспілковими органами (за їх наявності) або ж іншими відповідними представниками трудового колективу. Ірина Бакіна також зауважила, що останнім часом дедалі більшого поширення набуває практика включення всіх питань щодо заохочень до письмових трудових договорів.

Говорячи про можливість призначити те заохочення, яке не передбачене внутрішніми документами роботодавця, лектор підкреслила, що потрібно враховувати загальні норми трудового права, основні положення корпоративного права щодо повноважень органів управління та ризики оспорювання рішення щодо застосування заохочення заінтересованими особами, податковими органами.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик