Держава удосконалюватиме інструменти оподаткування, а платники податків мінімізуватимуть їх обсяг у межах чинного законодавства — Андрій Ілюк

Про нові правила сплати податків за контрольованими операціями та про судову практику за цими справами слухачам Legal High School розповів Андрій Ілюк, радник TEFFI Law Firm. Говорячи про контрольовані операції, він відзначив, що цей інструмент відповідає природному бажанню держави контролювати доходи громадян, сплату ними податків та надходжень до бюджету. Інтереси платників податків при цьому прямо протилежні, для чого, власне, і використовується переміщення бази оподаткування з однієї юрисдикції до іншої. Таким чином держава удосконалюватиме інструменти оподаткування, а платники податків намагатимуться мінімізувати їх обсяг у межах чинного законодавства.

Лектор нагадав нормативну базу, що діє в галузі контрольованих операцій, та дав їх визначення, наголосивши, що контрольовані операції — це всі види операцій, договорів чи домовленостей, документально підтверджених чи непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт обкладення податком на прибуток.

Особливу увагу слухачів Legal High School лектор зосередив на визначенні критеріїв, за якими операції вважаються контрольованими. Він розділив та проаналізував критерії на такі групи. Перша група визначається за контрагентом, і лектор проілюстрував її на реальному кейсі про постійне представництво нерезидента в Україні та його оподаткування, а також про зовнішньоекономічні господарські операції із залученням комісіонерів-нерезидентів. Принагідно він дав визначення та навів перелік держав, операції з резидентами яких є контрольованими. Також проаналізував поняття та критерії, за якими визначаються пов’язані юридичні та фізичні особи.

Друга група — визначення контрольованої операції — визначається за вартісним критерієм. Зокрема, лектор виділив обсяг річного доходу (понад 150 млн грн) та обсяг господарських операцій з контрагентом (перевищує 10 млн грн за рік).

Говорячи про визначення ціни при контрольованих операціях, Андрій Ілюк зазначив, що трансфертне ціноутворення — це процес визначення ціни продажу товарів або послуг при здійсненні контрольованих операцій, що проводяться з метою розподілу прибутку між сторонами, пов’язаними з одним власником, з метою оптимізації податку на прибуток. За своєю природою це перенесення об’єкта оподаткування між пов’язаними підприємствами з однієї юрисдикції до іншої заради отримання податкової вигоди. Принагідно він розповів про метод порівняльної неконтрольованої ціни та зазначив, що пріоритетність цього методу було скасовано законом №466, але відновлено з 1 січня 2021 року. Лектор навів перелік джерел інформації для котирувальних цін на 2021 рік, з якими порівнюється ціна продажу.

Андрій Ілюк нагадав слухачам Legal High School про трирівневу модель звітності з трансфертного ціноутворення та наголосив, що всі платники податків, які проводять контрольовані операції, зобов’язані інформувати орган контролю про участь у міжнародній групі компаній.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик