Для фармринку актуальним є не тільки захист економічної конкуренції, а й захист від недобросовісної конкуренції, зазначив Ігор Кустовський, АМКУ

На питаннях конкуренції у сфері фармацевтичного ринку, а саме — на доступі до українського ринку та ціноутворенні, під час Спецкурсу для адвокатів фармацевтичного сектору зупинився директор департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики та рітейлу Антимонопольного комітету України (АМКУ) Ігор Кустовський.

АМКУ постійно тримає руку на пульсі фармацевтичного сектору, протягом останніх років проведено чимало досліджень, розслідувань, аналізів різноманітних актів, оскільки фармацевтична галузь — одна з найзарегульованіших в Україні. Зрештою, це не унікальна українська особливість: у зв’язку з особливим впливом на здоров’я людей подібна ситуація спостерігається в усіх країнах світу. «Досвід Комітету засвідчив, що проблемні питання, які виникають при взаємодії різних учасників фармацевтичного ринку, можуть бути вирішені інструментами АМКУ, які Комітет і застосовує у міру сил», — зазначив Ігор Кустовський. Одним із основних завдань АМКУ є здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання перед законом і пріоритетом прав споживачів. Але для фармацевтичного ринку актуальним є не тільки захист економічної конкуренції, а й захист від недобросовісної конкуренції.

АМКУ, за словами Ігоря Кустовського, працює з метою усунення будь-яких перешкод для розвитку конкуренції на ринках лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами; сприяння розвитку конкуренції на тих ринках, де є ознаки або присутня монополізація; мінімізації адміністративних бар’єрів вступу на ці ринки та підвищення ефективності їх регулювання завдяки зменшенню адміністративного тиску; запровадження конкурентного середовища та рівних умов для здійснення господарської діяльності, якісного та ефективного функціонування фармацевтичної галузі, від якого залежить добробут і здоров’я людей. Головні інструменти, які є у розпорядженні АМКУ, — це адвокатування конкуренції та правозастосування.

«Одним із важливих елементів діяльності АМКУ на фармацевтичному ринку є визначення товарних меж ринку. Чому це важливо саме у фармацевтиці? Бо цей ринок має певну специфіку. Можна виділити такі види учасників: вітчизняні виробники лікарських засобів, представництва іноземних виробників, імпортери і дистриб’ютори, суб’єкти господарювання що здійснюють оптову і роздрібну торгівлю лікарськими засобами і заклади охорони здоров’я. Учасники обігу лікарських засобів діють на різних товарних ринках», — підкреслив лектор.

Потім Ігор Кустовський детально розповів про особливості функціонування того чи іншого фармацевтичного ринку в Україні. Говорячи про ринки лікарських засобів, лектор зазначив, що найбільш конкурентними є ринки генериків. З точки зору «великої фармацевтики» Україна взагалі є ринком генериків, оскільки наша країна не є багатою, відтак, державні закупівлі фокусуються на діючій речовині та найнижчій вартості ліків. Важливим також є визначення меж ринку для рецептурних лікарських засобів, адже тут є певний ланцюжок призначення лікарського засобу, в якому беруть участь декілька учасників, які можуть і не бути учасниками ринку. «Якщо кількість генериків обмежена або лікарський засіб знаходиться під патентним захистом, рівень конкуренції є низьким або конкуренції взагалі немає», — наголосив лектор. Серед проблемних питань для розвитку конкуренції на ринках лікарських засобів він виділив адміністративні бар’єри вступу на ринок під час реєстрації/перереєстрації, контролю якості лікарських засобів, здійснення адміністративного тиску на учасників ринку. «Такі дії чи бездіяльність регулятора можуть відтермінувати вихід лікарського засобу на ринок, завдати додаткових суттєвих фінансових втрат учасникам ринку, що, в свою чергу, може мати негативний вплив на формування початкової вартості, а Україна і так не є багатою країною, і вартість ліків є важливою для населення. Так, для держави важливим має бути не підвищувати вартість лікарських засобів на ланцюжку потрапляння до споживача», — переконаний пан Кустовський. Іншою проблемою для розвитку конкуренції є поведінка самих учасників ринків, що спрямовані на погіршення конкурентного середовища.

Також лектор проаналізував ринок оптової торгівлі лікарськими засобами в широкому асортиментному наборі (його особливістю є те, що цей ринок є загальнодержавним), а також ринок роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Можливі проблемні питання для розвитку конкуренції на цьому ринку: встановлення органами місцевого самоврядування адміністративних бар’єрів вступу на регіональні ринки, консолідація учасників ринків, недобросовісна конкуренція з боку учасників ринків, узгоджені дії аптек з виробниками, дистриб’юторами, що може призвести до обмеження асортименту лікарських засобів в аптеці.

На завершення лекції Ігор Кустовський детальніше розповів про діяльність АМКУ з питань адвокатування конкуренції на фармацевтичному ринку. Зокрема, було запроваджено референтне ціноутворення на найнеобхідніші лікарські засоби, впроваджено систему реімбурсації, запроваджено положення про електронні реєстри пацієнтів за видами захворювань, які лікуються за кошти державного (місцевого) бюджетів.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик