«Для органів Антимонопольного комітету України дуже важливим є не тільки припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, а й своєчасне їх виявлення» — Алла Максименко

Стандартам доведення у спорах про захист конкуренції було присвячено лекцію заступника директора юридичного департаменту Антимонопольного комітету України Алли Максименко.
«Порушення законодавства про захист економічної конкуренції завдає значної шкоди як економіці України, так і її громадянам, у зв’язку з чим для органів Антимонопольного комітету України дуже важливим є не тільки припинення таких правопорушень, а й своєчасне їх виявлення», — підкреслила пані Максименко.
Зокрема, лектор відзначила, що процес вчинення правопорушення у сфері конкуренції включає три елементи: 1) неправомірну дію (бездіяльність) — цей етап характеризує правопорушення як явище і визначає місце, час і спосіб його вчинення; 2) причинний зв’язок — полягає у тому, що правопорушення призводить до змін на ринку, які, у свою чергу, обумовлюють певний розвиток подій на ньому; 3) заподіяна шкода і наслідки порушення — це ті зміни, до яких призвело порушення.
Основними видами порушень законодавства про захист економічної конкуренції є зловживання монопольним (домінуючим) становищем, антиконкурентні узгоджені дії, недобросовісна конкуренція, а також антиконкурентні дії органів влади.
Розповідаючи про аспекти кваліфікації дій як зловживання монопольним становищем, Алла Максименко наголосила на тому, що в цьому процесі не є обов’язковим настання наслідків, а достатнім є встановлення можливості настання наслідків порушення. Такої позиції дотримуються і суди, що розглядають подібні спори.
Також одним із поширених видів правопорушень лектор назвала антиконкурентні узгоджені дії, які на відміну від зловживання монопольним становищем, що обмежене в колі суб’єктів, можуть бути здійснені будь-якими суб’єктами господарювання, незалежно від розміру їх частки ринку і наявності ознак ринкової влади. Це правопорушення завжди колективне, здійснюється не менш ніж двома суб’єктами.
До антиконкурентних узгоджених дій належить укладання формальних і неформальних угод суб’єктами господарювання. Під формальними маються на увазі офіційно укладені договори про взаємні дії або бездіяльність, які мають юридичну силу і призводять до обмеження, усунення або припинення конкуренції на певному товарному ринку.
За словами лектора, наявність формальних угод не складає особливих труднощів для антимонопольних органів довести наявність антиконкурентного правопорушення та притягнути сторони до відповідальності. «Складніше довести і припинити узгоджені антиконкурентні дії, які здійснюються відповідно до неформальної, так званої джентльменської, угоди, що кваліфікуються як змова», — підкреслила заступник директора юридичного департаменту АМКУ.
Алла Максименко також підкреслила, що для кваліфікації подібних дій достатнім є встановлення власне факту вчинення дій, визначених законом як антиконкурентні узгоджені дії.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик