Для продовження загального терміну патентної охорони можна комбінувати об’єкти, на які отримується патентна охорона, — Юлія Кольченко, МЮФ Baker McKenzie

«У сфері фармацевтики дуже часто патентуються речовини, комбінації речовин, а також процеси або способи, наприклад, лікування», — відзначила Юлія Кольченко, координатор IP-напряму Київського офісу МЮФ Baker McKenzie, відкриваючи лекцію про захист патентних прав у сфері фармацевтики.
Лектор нагадала, що в Україні не можуть бути запатентовані сорти рослин та породи тварин, оскільки ця категорія регулюється іншим профільним законом.
Не патентуються також біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, які не належать до небіологічних або мікробіологічних процесів.
«Обсяг правової охорони, що надається винаходу (корисній моделі), визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули проводиться у рамках опису винаходу (корисної моделі)», — нагадала пані Кольченко.
Лектор розповіла про основні види об’єктів патентування у сфері фармацевтики, біотехнологій та агрохімії. Серед них — процес (спосіб) отримання речовини (засобу), нове застосування засобу, фармацевтичні композиції та лікарські форми. Вона також відзначила, що фармацевтична композиція і лікарська форма, як правило, підлягають слабкому патентному захисту.
«Для продовження загального терміну патентної охорони можна комбінувати об’єкти, на які отримується патентна охорона», — відзначила Юлія Кольченко. Наприклад, спочатку отримати патент на речовину і спосіб її отримання, потім на комбінацію речовин і фармацевтичну композицію, а потім на застосування цієї речовини або комбінації речовин за певним призначенням. Також вона повідомила, що можливо розглянути отримання патентів на корисні моделі щодо фармацевтичних форм і пристроїв.
Розповіла лектор і про нюанси продовження терміну дії патенту. Відповідно до профільного закону, термін дії патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, використання якого потребує дозволу компетентного органу, може бути продовжений за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більш ніж на п’ять років. За подання клопотання сплачується збір.
Звернула увагу пані Кольченко також на примусове продовження ліцензії, передбачене у Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», при цьому відзначивши, що такий механізм не застосовувався, оскільки не було відповідної процедури, затвердженої постановою уряду.
Але й після прийняття постанови «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу», яка передбачає зазначений механізм, приклади застосування його на практиці поки не з’явились.
Також лектор розповіла про нюанси патентних спорів у сфері фармацевтики.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик