Для вдосконалення оскарження рішень АМКУ варто створити конкуренційно-патентний суд — Вікторія Пташник

Проблемні питання розгляду АМКУ справ про порушення конкуренційного законодавства — такою була тема лекції Вікторії Пташник, адвоката, народного депутата України 8-го скликання. Вона нагадала слухачами Legal High School наявну нормативну базу з питань конкуренції та зазначила, що ті три закони, які діють у цій сфері («Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції»), та Правила розгляду справ, затверджені самим АМКУ ще в 1994 році, застаріли, тому порядок розгляду справ про порушення конкуренційного законодавства бажано передбачити в окремому законі. Лектор окреслила основні новели, які повинні були б міститися у такому законі та висловила жаль, що подібного проєкту наразі немає навіть на обговоренні поза ВРУ.

Однак у парламенті наразі зареєстровано кілька законопроєктів на конкуренційну тематику (№0969, що перейшов з попереднього скликання (раніше мав номер 6746), №2730, №2730-1, №2730-2 тощо), тож лектор розповіла про перипетії їх проходження та зробила аналіз цих документів.

Говорячи про проблемні моменти розгляду справ про порушення конкуренційного законодавства, Вікторія Пташник виділила такі:

— труднощі та можливі зловживання на стадії початку справ про порушення;

— відсутність встановлених строків розгляду АМКУ справ про порушення;

— можливість зупинення розгляду за ініціативою АМКУ до вирішення державним органом пов’язаного зі справою питання;

— недостатність часу для підготовки свого захисту (10 днів для надання особою своїх зауважень та заперечень на звинувачення АМКУ);

— відсутність закріплення на рівні закону процесуальних прав сторін;

— заангажованість державного уповноваженого АМКУ, що розслідує справу, у прийнятті рішення про встановлення порушення;

— неможливість заявити відвід державному уповноваженому АМКУ, який розслідує справу;

— недосконалість процедури проведення слухань АМКУ;

— неможливість укладення мирової угоди;

— можливість перевірки рішення самим АМКУ після визнання його рішення судом недійсним.

На думку Вікторії Пташник, потрібні зміни в самому АМКУ, зокрема зміна порядку призначення голови, заступників та державних уповноважених; забезпечення належного фінансування; розмежування функцій слідства та прийняття рішень в АМКУ; запровадження позиції уповноваженого зі слухань у справах про порушення.

Крім того, за словами лектора, варто внести зміни в строки розгляду справ про порушення, диференціювавши їх залежно від складності порушень та встановити можливість продовження строків у чітко визначених законом випадках. Вона також переконана в необхідності на рівні закону передбачити процесуальні права сторін та поділилася зі слухачами Legal High School своїми напрацюваннями з цього приводу.

Говорячи про вдосконалення оскарження рішень АМКУ, лектор запропонувала створити конкуренційно-патентний суд, врегулювати питання чинності рішень АМКУ (наразі існуючі прогалини впливають на нарахування пені в моменти, коли вона не мала б нараховуватись) та визначити межі перегляду судами рішень АМКУ. Крім того, вона звернула увагу на небезпечні, на її думку, пропозиції діючих народних депутатів України та АМКУ, які можуть погіршити стан сторін у розгляді АМКУ справ про порушення конкуренційного законодавства.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик