Договір між акціонерами є обов’язковим лише для його сторін — Олександр Онуфрієнко, партнер Asters

Правовий статус акціонерних товариств як емітентів акцій та права акціонерів — тема лекції у Legal High School, яку в рамках інтенсиву «Захист прав акціонерів» прочитав Олександр Онуфрієнко, партнер Asters. За його словами, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» повне найменування акціонерного товариства українською мовою має містити його організаційно-правову форму (акціонерне товариство). А от тип акціонерного товариства не є обов’язковою складовою найменування акціонерного товариства, відтак воно самостійно визначає необхідність зазначення у своєму найменуванні його типу, передбаченого статтею 5 Закону. Утім, тип акціонерного товариства обов’язково зазначається у статуті акціонерного товариства.

Крім того, згідно зі статтею 5 Закону «Про акціонерні товариства» публічну пропозицію власних акцій може здійснювати виключно публічне акціонерне товариство. Якщо приватне акціонерне товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, загальні збори такого товариства разом із прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій мають прийняти рішення про зміну типу товариства з приватного на публічне. При цьому зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

Розглядаючи тему договірних відносин між членами акціонерного товариства, Олександр Онуфрієнко підкреслив, що договір між акціонерами товариства — це договір, предметом якого є реалізація акціонерами прав на акції та/або прав за акціями. Вони зобов’язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. Договором також може бути передбачено обов’язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням товариством. Договір між акціонерами може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер — сторона договору вправі або зобов’язаний придбати чи продати акції товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов’язок виникає.

При цьому лектор наголосив, що договір між акціонерами є обов’язковим лише для його сторін, а порушення договору між акціонерами не може бути підставою для визнання недійсними рішень органів товариства. Договором між акціонерами можуть передбачатися способи забезпечення виконання зобов’язань, що випливають з такого договору, та заходи цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання таких зобов’язань.

Права сторін договору між акціонерами, засновані на такому договорі, у тому числі право вимагати відшкодування завданих внаслідок порушення договору збитків, стягнення неустойки (штрафу, пені), виплати компенсації (фіксованої грошової суми або суми, що підлягає визначенню в порядку, передбаченому договором між акціонерами), застосування інших заходів відповідальності у зв’язку з порушенням договору між акціонерами, підлягають судовому захисту. Лектор особливо наголосив на необхідності чіткого переліку штрафних санкцій у самому договорі та розповів про їх види.

Щодо кредиторів акціонерного товариства, то пан Онуфрієнко зазначив, що вони можуть укласти договір з акціонерами товариства, за яким акціонери зобов’язуються реалізувати свої корпоративні права у спосіб, передбачений таким договором, або утримуватися (відмовитися) від їх реалізації, у тому числі голосувати у спосіб, передбачений таким договором, узгоджено вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням товариством, придбавати або відчужувати акції за певною ціною чи за умови настання визначених у договорі обставин або утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин. До зазначеного договору застосовуються загальні положення про договір між акціонерами, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин сторін. При цьому інформація про укладення договору акціонерами публічного акціонерного товариства з кредитором або іншою третьою особою повідомляється товариству однією із сторін договору.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик