Досудове оскарження дій, бездіяльності контролюючих органів та рішень за результатами перевірки — тема лекції Романа Загрії

У фокусі уваги слухачів LHS — процедура подачі скарг платників податків та їх розгляд контролюючими органами, про яку розповів Роман Загрія, керуючий партнер ЮК «Право Гарант», керівник практики податкового права.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору. Адміністративне оскарження може розглядатися у рамках закритого чи відкритого засідання. Відмінність полягає у тому, що у відкритому засіданні, крім платника податків, податкового агента або його уповноваженого представника, можуть брати участь уповноважені представники центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику; уповноважені представники центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику; уповноважений представник Ради бізнес-омбудсмена; представники засобів масової інформації.

Скарга подається в письмовій формі до контролюючого органу вищого рівня протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податків рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Лектор звернув увагу на те, що платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов’язаний письмово повідомити контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або прийняте інше рішення щодо оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення.

Строк розгляду скарги становить 20 календарних днів (пункт 56.8 статті 56 Податкового кодексу України) з можливістю продовження до 60 календарних днів (пункт 56.9 статті 56 ПК України).

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом 20-денного строку або протягом строку, продовженого за рішенням контролюючого органу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків.

Отримати позитивний результат за адміністративним оскарженням — можливо, впевнений Роман Загрія. Отримати позитивний результат часто заважають два фактори: відсутність конкретної мети у платника податків і невикористання повною мірою прав, наданих законодавством. Лектор зазначив, що за статистичними даними кожне п’яте податкове повідомлення-рішення скасовується на етапі адміністративного оскарження.

Лектор дав такі рекомендації. По-перше, залучати до скарги документи, розрахунки і докази. Платник податків може додавати до скарги розрахунки і докази, які він вважає за необхідне надати. Копії документів, що додаються до скарги, мають бути належним чином засвідчені. Також особа, яка подала скаргу на рішення контролюючого органу, має право надавати документи, пояснення, доводи, які стосуються предмета скарги. По-друге, необхідно використовувати правові висновки Верховного Суду. По-третє, бажаним є участь платника податків та його представника (адвоката) при розгляді матеріалів скарги. Особа, яка подала скаргу на рішення контролюючого органу, має право брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через його уповноважених представників (у тому числі адвокатів) і при розгляді матеріалів скарги висловлювати свою думку з питань, які виникають під час такого розгляду. І останнє, розгляд матеріалів скарги можливий за участю уповноваженого представника Ради бізнес-омбудсмена (за умови прийняття Радою бізнес-омбудсмена до розгляду скарги, поданої платником податків).

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик