Експертна підтримка у спорах щодо ТМ — тема лекції партнера ПЮА «Дубинський і Ошарова» Вікторії Сопільняк

Лектор нагадала слухачам Lеgal High School про те, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються, у тому числі, і на підставі висновків експертів. Експертом може бути особа, яка має спеціальні знання, необхідні для з’ясування відповідних обставин справи.

Висновок експерта — це опис проведених експертом досліджень, зроблений у результаті їхніх висновків та обґрунтованих відповідей на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, що входять до предмета доказування і встановлення яких вимагає наявних у експерта спеціальних знань, проте питання права не можуть бути предметом висновку експерта.

Лектор підкреслила, що експертиза може бути проведена як за замовленням учасника справи, так і призначена судом. При цьому експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті ж права і обов’язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Призначення експертизи судом можливе лише за сукупності таких умов:

— для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері інший, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

— жодною стороною не надано висновку експерта з цих же питань;

— висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви в їх правильності;

— за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

За наявності сумнівів у правильності висновку експерта (висновки експерта не обґрунтовані, суперечать іншим матеріалам справ тощо) за клопотанням учасника справи або за власною ініціативою суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам, підкреслила Вікторія Сопільняк.

Для ілюстрації своїх тез лектор навела приклади судової практики розгляду справ щодо захисту торгових марок.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик