Олена Перепелинська, партнер, голова практики міжнародного арбітражу в країнах СНД МЮФ Integrites, розповіла про державну підтримку арбітражу в Україні

З лекцією про державну підтримку арбітражу в Україні перед слухачами Legal High School виступила партнер, голова практики міжнародного арбітражу в країнах СНД МЮФ Integrites Олена Перепелинська.

«У сфері державної підтримки арбітражу відбулося багато змін з прийняттям нових процесуальних кодексів, – повідомила пані Перепелинська. – В даний час судова підтримка арбітражу включає наступні функції: виконання арбітражних застережень, сприяння в отриманні доказів, забезпечення доказів, заходи забезпечення позову».

Також визначено компетенцію судів для таких дій:

– забезпечувальні заходи на підтримку арбітражу – апеляційний загальний суд за місцем арбітражу або за місцем знаходження відповідача або його майна – за вибором позивача;

– заходи забезпечення доказів для арбітражного розгляду – апеляційний загальний суд за місцем знаходженням боржника або доказів, щодо яких запитуються заходи забезпечення, або майна боржника, або за місцем арбітражу;

– сприяння в отриманні доказів для арбітражу – апеляційний загальний суд за місцем знаходженням доказів, місцем проживання свідка.

Питання виконання арбітражних застережень містяться в статтях 4, 20, 22, 226, 231 ГПК України, статтях 1, 8 Закону України «Про Міжнародний комерційний арбітраж». Йдеться про право звернення до господарського суду, право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, арбітрабельність, виконання арбітражних угод.

Відповідно до статті 226 ГПК суд залишає позов без розгляду, якщо сторони уклали угоду про передачу даного спору на розгляд третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу і від відповідача не пізніше початку розгляду справи по суті, але до подачі їм першої заяви по суті спору надійшли заперечення проти вирішення спору в суді, якщо тільки суд не визнає, що така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана.

Для сприяння в отриманні доказів були змінені і доповнені новими нормами Закон України «Про Міжнародний комерційний арбітраж» і «Цивільний процесуальний кодекс України» – щодо витребування доказів (частина 11 статті 84 ЦПК України); огляду доказів (частина 9 статті 85 ГПК України); допиту свідка (стаття 94 ЦПК України).

Забезпечення доказів і забезпечення позову для арбітражного процесу регулюється частинами 7-8 статті 116, частиною 5 статті 117, частиною 10 статті 118, частиною 3 статті 149, частиною 6 статті 151, частиною 3 статті 152, частиною 1 статті 153, частинами 2, 3 статті 154, частиною 14 статті 158, статтею 159 ЦПК України.

За заявою сторони у справі, яку передано на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, суд може вжити заходів забезпечення позову в порядку і на підставах, встановлених цим Кодексом (частина 3 статті 149).

«Зустрічне забезпечення застосовується лише в разі забезпечення позову. Суд зобов’язаний застосовувати зустрічне забезпечення, якщо позивач не має зареєстрованого місця проживання або майна, що знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути викликані забезпеченням позову в разі відмови в позові; або якщо суду надані докази того, що майновий стан позивача або його дії з відчуження майна або інші дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду про відшкодування збитків відповідача, які можуть бути викликані забезпеченням позову в разі відмови в позові», – пояснила Олена Перепелинська.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик