«Головне завдання корпоративної безпеки — захист життя і статку власника компанії», — підкреслив партнер ЮФ Sayenko Kharenko Сергій Погребной

Проблему забезпечення корпоративної безпеки розглянув під час своєї лекції «Оптимальна структура системи корпоративної безпеки холдингу» партнер ЮФ Sayenko Kharenko Сергій Погребной.

Що таке корпоративна безпека? На думку лектора, корпоративна безпека — це структурована сукупність заходів і дій, яка об’єднує в собі основні методи і принципи необхідних для компанії видів безпеки, впроваджених у бізнес-процеси і накладених на найкращі практики корпоративного управління, спрямована на безперебійну, безконфліктну, стійку роботу компанії, яка забезпечує отримання нею прибутку і стратегію її розвитку в майбутньому. Лектор зазначив, що в нашій країні питанням корпоративної безпеки приділяється недостатня увага.

На його думку, виділяють п’ять груп базових загроз, що пов’язані з: конкурентною боротьбою; людським фактором; діяльністю держави (корупція, недосконалість законодавства, адміністративний ресурс, політика тощо); організованою злочинністю, а також з техногенними та природними факторами.

Стратегічними погрозами для безпеки підприємства, в першу чергу, є взаємини з державою (відкликання ліцензії, призупинення діяльності підприємства, закриття бізнесу, зміна законодавства, введення санкції тощо); взаємини зі стратегічними партнерами (розрив франшизи, дилерської угоди, розірвання договору з ключовим партнером тощо); взаємини між засновниками та акціонерами; юридичні помилки (незаконна приватизація тощо), а також іміджеві та суб’єктивні загрози.

Як основні зовнішні загрози лектор виділив недружні поглинання, злом і руйнування інформаційного забезпечення роботи підприємства (віруси, мережеві атаки тощо), рейдерські атаки та недобросовісна конкуренція, доступ конкурентів до комерційної таємниці і промислове шпигунство, дії кримінальних структур, а також крадіжка матеріальних засобів і шахрайство.

Типовими внутрішніми загрозами для безпеки підприємства є загрози: з боку персоналу компанії; пов’язані з організаційною незахищеністю бізнесу; пов’язані з неефективним управлінням та організацією бізнес-процесів, а також загрози, пов’язані з експлуатацією технічних засобів і засобів автоматизації.

На думку Сергія Погребного, завданням корпоративної безпеки є захист життя, здоров’я, свободи і статку власника та топ-менеджменту, співробітників компанії; захист корпоративної структури і управлінських процесів; матеріальних і нематеріальних активів; наступності спадкування і політики компанії, репутації власника і топ-менеджменту; протидія корумпованим чиновникам і співробітникам правоохоронних органів, а також кримінальних структур.

«Корупція і недовіра до судової системи ще більше впливають на інвестиційний клімат в Україні, ніж військовий конфлікт», — підкреслив Сергій Погребной.

Особливу увагу лектор приділив проблемі рейдерства. Він навів статистику, згідно з якою з 2013 року в Україні зафіксовано 1690 рейдерських захоплень, у тому числі 539 — за останні півтора року. Найбільше рейдерських атак сталося в 2017 році — 414, а найменше — в 2014 році — 234. У зв’язку з цим спікер розповів про типи оптимальної схеми корпоративної безпеки та наголосив на важливості правильної комунікації в системі корпоративної безпеки.

Лектор позитивно оцінив можливість передачі на аутсорсинг частини компетенції щодо захисту безпеки, зокрема питання технічної та ІТ-безпеки, проведення охоронних заходів та здійснення детективної діяльності. А також описав переваги зовнішнього консультанта з корпоративної безпеки.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик