Як довести першість винаходу, розповіла Юлія Кольченко, МЮФ Baker McKenzie

Проблемні питання експертизи в патентних спорах та особливості доведення першості винаходів стали темою лекції у Legal High School координатора IP-напряму київського офісу МЮФ Baker McKenzie Юлії Кольченко. Вона підкреслила, що згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» як винахід можуть бути запатентовані продукт, процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Строк дії патенту на винахід — 20 років від дати подання заявки, а патенту на корисну модель — 10 років від дати подання заявки.

Лектор звернула увагу слухачів на те, що в Україні не можуть бути запатентовані такі об’єкти:

— сорти рослин і породи тварин;

— біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, які не належать до небіологічних або мікробіологічних процесів;

— результати художнього конструювання і топографії мікросхем.

Розповідаючи про судову практику з патентних спорів в Україні, Юлія Кольченко виділила такі основні категорії:

— спори про порушення прав на патент і про припинення порушення прав на патент та відшкодування збитку;

— спори про визнання патентів недійсними (на підставі відсутності новизни і/або винахідницького рівня та/або промислової придатності);

— спори про визнання недійсними реєстрацій лікарських засобів/засобів захисту рослин у зв’язку з порушенням прав на патент (стаття 9 Закону України «Про лікарські засоби»).

«Патенти на винаходи і корисні моделі визнаються недійсними тільки в судовому порядку», — підкреслила пані Кольченко. При цьому патентні спори про порушення прав і визнання патентів недійсними в основному розглядають господарські та загальні суди, а спори про оскарження рішень Апеляційної палати МЕРТ за заявками на патенти — адміністративні суди.

Щодо питання про першість винаходів, лектор нагадала, що статтею 11 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлено, що «якщо винахід (корисну модель) створено двома чи більше винахідниками незалежно один від іншого, то право на одержання патенту (деклараційного патенту) на цей винахід чи корисну модель належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що ця заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту».

Лектор нагадала, що Закон України «Про лікарські засоби» встановлює механізм охорони реєстраційної інформації. Відповідно до статті 9 цього закону, якщо лікарський засіб, зареєстрований на підставі повної реєстраційної інформації (референтний/оригінальний лікарський засіб), зареєстровано в Україні вперше, державна реєстрація іншого лікарського засобу, що містить ту ж діючу речовину, можлива не раніше, ніж через п’ять років з дня першої реєстрації референтного/оригінального лікарського засобу в Україні.

Однак ця вимога не поширюється на випадки, коли заявник відповідно до закону одержав право посилатися та/або використовувати реєстраційну інформацію референтного/оригінального лікарського засобу або подав власну повну реєстраційну інформацію.

Строк охорони реєстраційної інформації може бути продовжений до шести років, якщо протягом перших трьох років після державної реєстрації референтного/оригінального лікарського засобу МОЗ дозволено його використання за одним або більше показаннями, які вважаються такими, що мають переваги перед існуючими.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик