«Як правило, статут усі пишуть тільки з урахуванням звичайної діяльності, але ліпше у ньому передбачати і положення на випадок кризи чи нетипової ситуації» — радить Анна Грищенко

Лекцією про порядок формування та повноваження Наглядової ради та виконавчих органів ТОВ керівника практики злиття і поглинання Pavlenko Legal Group Анни Грищенко завершився перший модуль блоку «Корпоративне управління». Спікер окреслила загальні вимоги до виконавчого органу та спостережної ради, зазначивши, що законодавець надав ТОВ широку свободу вибору в частині врегулювання роботи органів управління компанії.

Загальний порядок формування наглядової ради і виконавчого органу (навіть якщо це один директор) у загальних рисах передбачений Законом. У статуті або у внутрішньому положенні лектор пропонує скоригувати ці норми і прописати все, що важливо для конкретного ТОВ.

Розповідаючи про формування керівних органів ТОВ, Анна Грищенко приділила більше уваги аспектам регулювання правовідносин з посадовими особами: членами наглядової ради, керівником на випадок нетипових ситуацій.

Наприклад, лектор порекомендувала визначати в статуті характер, предмет, а також суму угод, які директор не може укладати самостійно (що вимагають згоди або затвердження загальними зборами чи наглядовою радою). При цьому, якщо згоди загальних зборів або наглядової ради на операцію не було отримано, треба використовувати можливість подальшого їх схвалення, що передбачено чинним законодавством.

Також можна в статуті передбачити підстави і порядок звільнення директора. При цьому не треба забувати, що якщо директор працює за трудовим договором, то згідно з КЗпП його можна звільнити в будь-який момент без пояснення причин, але з виплатою компенсації у розмірі шести місячних окладів. Без виплати відшкодування директор може бути звільнений тільки у таких випадках: порушення ним обмежень щодо діяльності в тій же сфері, в якій працює ТОВ; конфлікту інтересів або розголошення корпоративної інформації. При цьому конфлікт інтересів пані Грищенко рекомендує визначати не з точки зору формальних ознак, наприклад родинних зв’язків директора з керівником контрагента, а з точки зору реального збитку — якщо угода вигідна компанії, то чому ні?

Окремо спікер запропонувала подумати про цілком життєві ситуації, які можуть ускладнити управління ТОВ. Наприклад, смерть директора, який є засновником ТОВ. Зазвичай такі питання обходять у статуті, але це може призвести до паралізації роботи компанії як мінімум до вступу у спадщину. У модельному статуті ТОВ, наприклад, на цей випадок передбачено такий порядок: до призначення нового директора його обов’язки виконує заступник директора; якщо такої посади немає — головний бухгалтер, якщо немає і такої посади (або вона є вакантною) — особа, яка отримує найвищу заробітну плату; якщо таких осіб декілька — старший за віком. Такий алгоритм, на думку Анни Грищенко, сумнівний, але він — це ліпше, ніж нічого.

Отже, відсутність строгих вимог до статуту дає змогу засновнику ТОВ прописати будь-які питання, передбачити більш чіткі інструкції на будь-який випадок. Є чимало шаблонів документів, проте, переймаючи чийсь досвід, спікер нагадала, що треба враховувати власний інтерес і особливості сфери, в якій працює компанія.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик