Як змінилися процедури доказування в господарському процесі, пояснила суддя Господарського суду Донецької області Діна Огородник

Новели доказування в господарських спорах слухачам Школи судової практики Legal High School розкрила Діна Огородник, суддя Господарського суду Донецької області. Лектор відзначила, що ці новели були введені до ГПК України змінами, які набули чинності 15 грудня 2017 року.
Тягар доказування, як і раніше, лежить на учасниках справи, проте можна говорити про збільшення його обсягів. Змінами до ГПК України учасникам справи та їхнім представникам надана більш активна роль у судовому процесі. Суддям же заборонили витребовувати докази самостійно, проте є певні винятки (до прикладу, коли суд має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи процесуальних прав або виконання обов’язку щодо подання доказів).
Цікавими, на думку лектора, є нові інститути розкриття та забезпечення доказів. Законодавством встановлено, що копії всіх доказів одного учасника в обов’язковому порядку надсилаються іншим учасникам справи. Якщо таку умову не буде виконано, ненадіслані докази суд не бере до уваги. Щодо забезпечення доказів, Діна Огородник звернула увагу на те, що тепер розширено види діянь, які може бути вчинено для забезпечення доказів. Відповідна ухвала про забезпечення доказів у господарському процесі є виконавчим документом, який виконується негайно.
Нововведеннями є також можливість застосування заходів примусу у разі неповідомлення суду про неможливість подання доказів або неподання їх з поважних причин (штраф, тимчасовий доступ до таких доказів тощо) та інститут судового доручення щодо збирання доказів.
Діна Огородник розповіла про введення нових засобів доказування. Серед них — показання свідків, електронні докази та висновок експерта, який надається на замовлення учасника справи. Повністю нове для господарського судочинства введення показань свідків досі є предметом дискусій. Свідки можуть бути засобом доказування тільки у разі, якщо певні обставини не можуть бути зафіксовані в інших видах доказів. Як свідків можна опитувати сторони, їхніх представників та інших учасників справи. Більше того, опитування учасників справи може бути проведене письмово.
Про висновки експертизи, проведеної на замовлення учасника справи, лектор відзначила, що вимоги до такого висновку аналогічні вимогам до висновку експерта, наданого на замовлення суду. Важливим є те, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку. Якщо під час експертизи буде знищено предмет дослідження або наслідком дослідження буде неможливість повторного проведення експертизи певного доказу, то висновок такої експертизи не приймається до розгляду судом.
За словами лектора, в оновленому процесуальному законодавстві більш змістовно закріплено порядок огляду речових доказів та надане їх більш широке визначення. Розширено також можливість огляду доказів — закріплено можливість огляду доказів, що швидко псуються, за їх місцезнаходженням та деталізовано права й обов’язки учасників процесу при такому огляді.
Оновлено і правила подання та наслідки неподання доказів. Учасники справи подають докази безпосередньо до суду, який їх досліджує. Докази подаються разом із позовною заявою, відзивами або письмовими поясненнями третіх сторін Якщо певного доказу в учасника справи при подачі немає, наприклад відзиву, він обов’язково повинен повідомити про це суд, адже без такого повідомлення ці докази після того, як будуть подані учасником справи, до розгляду судом не приймаються, за винятком, якщо особа може пояснити відсутність у неї можливості попередити та подати відповідні докази.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик