Якщо договір про надання правової допомоги укладено на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах, то адвокат зобов’язаний отримати згоду клієнта — Максим Шевердін

«Істотні умови договору про надання правничої допомоги із захисту в кримінальному провадженні: строки, межі повноважень, обсяг дій» — тема лекції у Legal High School Максима Шевердіна, партнера, керівника практики кримінального права Юридичної групи LCF, адвоката. Він наголосив, що договір про надання правничої допомоги є основним документом, який регулює діяльність адвоката. Договір встановлює межі і предмет надання правничої допомоги, а також повноваження, які має адвокат у межах кримінального провадження.

Лектор відзначив, що договір про надання правничої допомоги регулюється профільним законом — «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», в якому він визначається як домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору. Згідно із законом до цього договору застосовуються всі вимоги договірного права, таким чином, на нього поширюються вимоги цивільного законодавства, зокрема вимоги статті 63 Цивільного кодексу України.

Говорячи про види договорів про надання правничої допомоги, Максим Шевердін зазначив, що сторонами договору може бути адвокат чи адвокатське об’єднання і фізична чи юридична особа. При цьому, за його словами, бувають випадки, коли послуги надаються на користь третьої особи. У разі якщо договір про надання правової допомоги укладено на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах, то адвокат зобов’язаний отримати підтвердження згоди клієнта на надання йому правничої допомоги. Проте чинне законодавство не встановлює чіткої форми надання такої згоди, отже, лектор порадив слухачам Legal High School послуговуватися рішенням Ради адвокатів України від 12 квітня 2019 року №56, яким така згода може надаватися у будь-якій формі, проте з її змісту має бути зрозуміло, що клієнт погоджується на захист конкретним адвокатом.

Проте недостатньо укласти договір з клієнтом, щоб захисник був допущений як такий до кримінального провадження. За словами лектора, повноваження захисника у такому провадження підтверджуються свідоцтвом на право на зайняття адвокатською діяльністю та ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. При цьому встановлення будь-яких додаткових вимог, крім пред’явлення захисником документа, що посвідчує його особу, або умов для підтвердження повноважень захисника чи його залучення до участі у кримінальному провадженні не допускається. Цю тезу лектор проілюстрував прикладами судової практики.

Істотними умовами договору, на думку Максима Шевердіна, є предмет договору, тобто перелік послуг, що надаються. В оплатних договорах істотною умовою є також ціна послуг. Крім цього, такими умовами сторони можуть вважати строки і умови надання послуг, умови розрахунку, спосіб фіксації виконання умов договору, причому цей перелік не є вичерпним.

Окремо на прикладі кейсів реальних справ лектор висвітлив питання конфлікту інтересів, що може стати причиною відмови адвоката від укладення договору про надання правової допомоги, а також заборони давати в договорі гарантії клієнту, оскільки це може стати причиною дисциплінарних стягнень.

Що стосується оплати надання правової допомоги, то Максим Шевердін відзначив, що в оплатному договорі, крім ціни, потрібно вказувати порядок обчислення гонорару, підстави для його зміни, а також порядок його сплати, умови повернення тощо. При цьому, за його словами, надання безоплатної правової допомоги на добровільних засадах українським законодавством не врегульоване. Також лектор розповів про підстави та особливості розірвання договору про надання правової допомоги.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик