«Якщо заявник зацікавлений у позитивному результаті розгляду АМКУ факту неправомірного використання позначення, то йому варто самому зібрати більшість доказів» — заступник директора юридичного департаменту Fozzy Group Ірина Дячук

«Випадки неправомірного використання позначень мають латентний характер, оскільки не всі вони передаються на розгляд Антимонопольного комітету України і судів» — такою думкою зі слухачами Legal High School поділилася заступник директора юридичного департаменту Fozzy Group Ірина Дячук під час лекції, присвяченій неправомірному використанню позначень, а також практиці судів та АМКУ з цих питань.

Як зазначила лектор, такі порушення відбуваються, перш за все, тому, що не всі суб’єкти господарювання, усвідомлено або неусвідомлено, замислюються над тим, якої шкоди може завдавати неправомірне використання чужих позначень. Іноді, на їхню думку, є виправданим з точки зору бізнесу використовувати чуже позначення, чужу ділову репутацію та отримати від цього комерційну вигоду. Разом із тим безліч суб’єктів господарювання не інформовані, що використання чужого позначення в їхній діяльності є неправомірними діями.

Що ж стосується практики АМКУ, то, за словами Ірини Дячук, в останні роки кількість таких справ, розглянутих регулятором, збільшується. Так, згідно зі статистичними даними за 2018 рік, АМКУ розглянув 132 справи щодо поширення недостовірної інформації, що вводить в оману (стаття 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»), 25 справ про неправомірне використання позначень (стаття 4 зазначеного Закону) і 5 справ щодо дискредитації суб’єкта господарювання (стаття 8 Закону). У 2017 році на розгляді регулятора перебувало 25 справ про неправомірне використання позначень, а в 2016 році АМКУ розглянув 13 справ.

Лектор розповіла про те, що саме необхідно довести заявнику, який звернувся до АМКУ, а в подальшому і до суду, за захистом порушених прав у зв’язку з неправомірним використанням позначення. У першу чергу, що заявник є правомочним, тобто може давати дозвіл або згода на використання позначення у господарській діяльності третіх осіб. Ірина Дячук звернула увагу на інформаційний лист №21-15/02-1244, №54/01 від 17 лютого 2009 року, в якому АМКУ роз’яснив, що термін «дозвіл» зазвичай вживається щодо позначень, зареєстрованих у встановленому порядку як об’єкти права інтелектуальної власності (знаки для товарів і послуг). Надання дозволу на використання такого позначення з метою застосування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції розглядається лише як один з різновидів надання «згоди» на використання позначення особою, яка має зазначений вище пріоритет.

Також кваліфікуючою ознакою є першість використання позначення. У цьому ж інформаційному листі АМКУ зазначив, що першість визначається не на підставі охоронного документа, а виходячи з першості фактичного використання будь-якого позначення або сукупності позначень, що забезпечують індивідуалізацію діяльності відповідного суб’єкта господарювання від інших. Обов’язок доведення цього факту покладається на заявника, підкреслила лектор.

Говорячи про такі кваліфікуючі ознаки, як доведеність факту використання, Ірина Дячук підкреслила, що, незважаючи на те, що збір доказів проводиться органами або посадовими особами АМКУ, незалежно від місця знаходження таких доказів, для досягнення позитивного результату заявнику варто самому подавати більшість доказів і лише у разі неможливості їх отримання сподіватися на АМКУ.

Четвертою кваліфікуючою ознакою є змішування з діяльністю. Треба пам’ятати, що заявник і порушник мають бути учасниками одного ринку товарів або послуг, оскільки в іншому випадку провадження у справі може бути закрите регулятором. Необов’язково, щоб негативні наслідки неправомірного використання позначення настали для заявника, достатнім є існування припущення, що вони можуть наступити.

Також лектор розповіла про останні кейси АМКУ щодо неправомірного використання позначень і рекомендувала юристам постійно проводити аудит проектів бізнесу, здійснювати моніторинг практики АМКУ і при зверненні до регулятора звертати його увагу на кожну кваліфікаційну ознаку.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик