Ігор Крижановський представив судову практику щодо подвійного оподаткування

Понеділковий модуль «BEPS та міжнародне структурування бізнесу» завершує свою роботу. Про кейси щодо подвійного оподаткування розповів Ігор Крижановський, керуючий партнер TEFFI Law Firm.

Лектор нагадав слухачам LHS, що визначення пасивних доходів встановлене положеннями пункту 14.1.268 Податкового кодексу України. За джерелами походження пасивні доходи умовно можна розділити на такі групи: відсоткові доходи від розміщених коштів і цінних паперів; інвестиційні доходи; роялті; дивіденди; страхові виплати та відшкодування. Як зазначив лектор, на сьогодні Україна підписала угоди і ратифікувала Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування з 76 країнами світу. Резидент може зменшити розраховану суму податку на суму податку, сплачену за кордоном, у разі надання довідки, яка підтвердить розмір отриманого іноземного доходу і сплату податку за кордоном (пункт 13.5 ПК України).

Переходячи до кейсів, лектор зупинився на спорах про застосування концепції «бенефіціарного власника». А саме — на прикладі справи №826/6241/17 (перша-друга інстанції) лектор навів позицію податкових органів: дохід позикодавця від основних відсотків (9,5%) за кредитами у Великобританії податком не обкладався, кошти для надання позики були отримані від третіх осіб шляхом розміщення позикодавцем своїх боргових зобов’язань у формі облігацій, позикодавець фактично здійснив транзит відсоткових доходів, отриманих від платника податків на користь власників облігацій, випущених позикодавцем, тому саме такі особи є належними бенефіціарами відсотків. У свою чергу, позиція платника податків передбачала, що кредитор є первинним кредитором спершу шести компаній, а після їх реорганізації — позичальника, тому саме кредитор є єдиним бенефіціаром відсотків. Позикодавець є резидентом Сполученого Королівства в розумінні Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Сполученим Королівством і підлягає оподаткуванню в Сполученому Королівстві. При цьому статус податкового резидента позикодавця підтверджується апостильованим і засвідченим головним секретарем Її Величності у закордонних справах і справах Співдружності Сертифікатом про місцезнаходження, виданими Королівською податково-митною службою. Цікавою була позиція суду: згідно з Коментарями до Модельної конвенції ОЕСР, тест на бенефіціарність власника введений і повинен застосовуватися тільки в тих випадках, коли платник податків — резидент уклав договір з нерезидентом винятково для отримання податкової пільги (вигоди), передбаченої нормами Конвенції (для мінімізації податкових наслідків ). Якщо ж договір з нерезидентом не наслідував таку мету, то тест на бенефіціарність не повинен застосовуватися.

Податковим органом не представлено жодного доказу на підтвердження неправомірності мети (або цілі ухилення від оподаткування), не зазначено, яку податкову вигоду від застосування Конвенції отримав платник податків, сплачуючи відсотки за позикою резиденту Великобританії порівняно з тим, якби він сплачував ці відсотки третім особам, яких податковий орган вважає необхідними бенефіціарними власниками. Згідно з довідкою позикодавець зареєстрований на території Сполученого Королівства і не має жодних прострочених податкових зобов’язань, усі податкові звіти є своєчасними; з фінансових звітів позикодавця вбачається, що вся сума отриманих відсотків віднесена до доходів позикодавця в період дії договору позики; випуск позикодавцем облігацій не є доказом самостійної участі в господарських правовідносинах (прикриттям інших бенефіціарів), оскільки є самостійною діяльністю, не забороненою законодавством країни реєстрації; особи, які придбали облігації позикодавця, не є сторонами договору позики, тому не можуть вважатися кредиторами позичальника і бенефіціарами у відношенні до відсотків. Умовами договору не визначена інша сторона, яка могла би бути власником відсотків, і не зазначено, що позикодавець виступає як агент або посередник.

Лектор також проілюстрував судову практику кейсом №818/1889/18 (перша-третя інстанції) щодо виплати роялті нерезидентам, а також кейсом №806/1213/15 (перша-друга інстанції) щодо виплати дивідендів нерезидентам.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик