«Інформація, що вводить споживача в оману, становить 70% порушень у сфері недобросовісної конкуренції» — Оксана Манько

«Інформація, що вводить в оману» — лекція Оксани Манько, заступника начальника відділу управління розслідувань недобросовісної конкуренції АМКУ.
Лектор нагадала, що відповідно до законодавства України поняття «недобросовісна конкуренція» є досить широким: «Законодавець не дає його точного визначення, а йде шляхом окремих дії, які визначаються як протиправні».
Пані Манько перерахувала основні групи дій, які вважаються недобросовісними, залежно від їх змісту і спрямованості. Зокрема, першу групу охоплює глава 2 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» — неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб’єкта (підприємця). Друга група — створення перешкод господарюючим суб’єктам (підприємцям) у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції. І остання, третя група передбачає неправомірний збір, розголошення та використання комерційної таємниці.
Відповідно до статистики, інформація, що вводить споживача в оману, становить 70% порушень у сфері недобросовісної конкуренції.
Лектор на практичних прикладах продемонструвала застосування статті 151 Закону України «Про захист недобросовісної конкуренції» у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.
«Вчинення суб’єктами господарювання дій, визначених профільним законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу в розмірі до п’яти відсотків доходу від реалізації продукції підприємства за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф», — нагадала Оксана Манько.
Серед обставин, які можуть враховуватися при визначенні розміру штрафу, вона виділила такі фактори, як розмір незаконно отриманого прибутку або продукції, що була реалізована з порушенням; повторюваність вчинення порушення; тривалість вчинення порушення; фінансове становище відповідача.
Відзначила лектор також і основні недоліки при поданні заяв про надання висновків у формі рекомендаційних роз’яснень. Зокрема, це подання заяви без підтвердження оплати і ненадання заявниками документів, що підтверджують інформацію, зазначену в рекламі, на упаковці.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик