Інформацію з внутрішніх податкових баз ДФС суди, як правило, не беруть як доказ — Дмитро Савчук

Про особливості доведення в окремих категоріях адміністративних спорів розповів слухачам Lеgal High School асоційований партнер Lavrynovych & Partners Law Firm Дмитро Савчук. За його словами, основний масив адміністративних спорів стосується саме податкових спорів, в яких суб’єкти господарювання відстоюють свої права перед державними органами.

Експерт нагадав норми права, якими визначається сутність доказів, їх види, і окремо відзначив такий нюанс нової редакції КАС України, як електронні докази. При цьому він підкреслив, що в КАС України з’явилися такі принципи доведення, як достовірність і достатність.

При цьому достовірними вважаються докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи, а достатніми — які в своїй сукупності дають змогу зробити висновок про наявність чи відсутність обставин справи, що входять до предмета доказування.

«Хоча обов’язок доведення згідно з КАС України лежить на відповідачеві в особі державного органу, практика полягає є такою, що позивач сам ретельно готує доказову базу свого позову», — підкреслив Дмитро Савчук.

Говорячи про особливості доведення в податкових спорах, лектор Lеgal High School навів ряд кейсів судових справ, в яких суб’єкти господарювання оскаржували рішення органів ДФС, а також приклади судової практики нового Верховного Суду в питаннях доведення в податкових спорах.

Також було наведене рішення Європейського суду з прав людини, яке свідчить, що: «адміністративні суди, які розглядають скарги заявників щодо рішень податкових органів, мають повну юрисдикцію в цих справах і повноваження скасувати оспорювані рішення. Справи повинні бути розглянуті на підставі поданих доказів, а довести наявність підстав, передбачених відповідними законами, для призначення нових штрафів має саме податкове управління».

Дмитро Савчук проаналізував основні докази в податкових спорах, якими є акти перевірок, документи, які стали підставою для перевірки, і розрахунки, складені як податковим органом, так і платником податків. За його словами, як докази у таких спорах також можуть використовуватися: договори, податкова і первинна документація, бухгалтерські регістри, довідки аудиторських фірм, результати експертиз і висновки експертів, показання свідків тощо.

Окремим видом доказів, які іноді в податкових спорах використовують податківці, є інформація з внутрішніх податкових баз ДФС, до якої ні позивач, ні суд доступу не мають. Лектор наголосив на тому, що, як правило, суди такі докази не беруть до уваги, оскільки немає можливість перевірки їх достовірності.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик