Ірина Петріщева: «Ми всі разом створюємо судову практику»

У Legal High School у рамках модуля «Доведення та інші процесуальні аспекти» пройшла лекція про обмежену компетенції суду в питаннях збору доказів, а також про правила підготовки і подання клопотань щодо витребування/забезпечення доказів, яку провела Ірина Петріщева, суддя Деснянського районного суду міста Києва.

За її словами, на сьогодні стан правосуддя і реформування судової системи України залишає бажати кращого, проблеми судової влади значною мірою обумовлені нестачею суддів, непропорційністю і, як результат, надмірністю їх навантаження, що впливає на доступ до правосуддя і справедливий судовий розгляд. Спікер переконана, що ми всі разом створюємо судову практику, вона залежить від усіх — і від суддів, і від учасників судового процесу, і від адвокатів та інших. Дуже важливо застосовувати положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини. Суддя повинен виконувати свої професійні обов’язки, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечуючи кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією України.

Лектор нагадала, що у рамках господарського процесу обов’язок доведення покладається на сторони. У частині 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України закріплено нові положення, згідно з якими суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, за власною ініціативою, крім випадків, передбачених законом, а саме: витребування доказів судом у разі, якщо він сумнівається в сумлінному здійсненні учасниками справи їх процесуальних прав або виконанні обов’язків. Як зазначено у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 5 лютого 2019 року у справі №914/1131/18: «необхідність доводити обставини, на які учасник справи посилається як на підставу своїх вимог і заперечень у господарському процесі, є складовою обов’язку сприяти всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи, передбачає, зокрема, подання належних доказів, що підтверджують обставини, які входять до предмета доказування у справі, з відповідним посиланням на те, які обставини цей доказ підтверджує».

Також Ірина Петріщева зупинилася на питанні прийняття судом несвоєчасних доказів. Так, прийняття несвоєчасних доказів без поважних причин унеможливлює дотримування принципу рівності сторін і неупередженості суддів. Саме порушення цих принципів може стати причиною непідтримання такого рішення Європейським судом з прав людини. Спікер підкреслила, необхідно враховувати на національному рівні вимоги ЄСПЛ. Більше того, треба враховувати практику ЄСПЛ навіть при зверненні до національних судів, адже посилання на відповідне рішення ЄСПЛ допоможе у розгляді справи.

Суддя рекомендує відстоювати свої права, заявляти про порушення законних прав та інтересів, обґрунтовувати свої заяви не тільки національною судовою практикою, але й практикою ЄСПЛ. Неупередженість суду є одним із основоположних принципів справедливого розгляду справи — переконана Ірина Петріщева.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик