Юрист CMS Reich-Rohrwig Hainz Тетяна Миленька проаналізувала питання, які стосуються заходів розкриття інформації про бенефіціарів ТОВ

З лекцією про заходи розкриття інформації про бенефіціарів ТОВ, відповідальність за порушення вимог щодо розкриття інформації перед аудиторією Legal High School виступила юрист CMS Reich-Rohrwig Hainz Тетяна Миленька.

Вона зазначила, що законодавець прагне до створення прозорих структур ведення бізнесу та власності, відвернення і перешкоджання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, зменшення рівня корупції тощо. Проте, незважаючи на проведену масштабну роботу щодо розкриття структур і створення прозорого бізнесу, проблеми поки що залишаються.

Не секрет, що основна маса капіталу бізнесу України зосереджена поза її межами, а вітчизняні групи компаній мають різну структуру та використовують юрисдикцію інших країн.

Зазвичай компанії-нерезиденти мають номінальних власників і директорів. Звичайно, в такій ситуації складно визначити реального кінцевого бенефіціара. Адже навіть за формального виконання вимог закону залишається невирішеним питання достовірності такої інформації.

Також законом не передбачена відповідальність за подання неправдивої інформації. А відсутність такої відповідальності дає можливість подавати інформацію про номінальних, а не реальних вигодонабувачів. Номінальний отримувач не може вважатися кінцевим бенефіціаром.

У разі визначення відповідальності за подання недостовірної інформації про бенефіціарів законодавцю слід чітко визначити і суб’єкта, який буде притягатися до відповідальності. Не завжди керівник юридичної особи має інформацію про бенефіціарів. Зважаючи на складні структурні схеми груп компаній, учасники не завжди розуміють, хто є кінцевим бенефіціаром.

Такий стан речей призводить до того, що справжні володільці капіталів зазвичай ухиляються від розголошення інформації.

«Крім того, залишається невирішеним питання щодо підтвердження бенефіціарних власників, які здійснюють свою діяльність через трасти, торгівельні компанії, номінальних власників тощо», – наголосила Тетяна Миленька.

Таким чином, реальні вигодонабувачі юридичних осіб залишаються у тіні. Головним чином, розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів ТОВ залежить від доброчесності корпоративного сектору.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик