Із особливостями трансакцій з обміну корпоративними правами слухачів Legal High School ознайомив Андрій Оленюк, партнер ЮК EVERLEGAL

Зокрема, на думку лектора, під обміном як способом розпоряджання корпоративними правами слід розуміти укладання договору міни, предметом якого є обмін акцій в акціонерному товаристві або часток у ТОВ на інше майно і яке регулюється статтею 715 Цивільного кодексу України.

Специфікою такого договору є те, що кожна із сторін договору міни акцій АТ або часток у ТОВ одночасно є продавцем того майна, яке вона передає в обмін, і покупцем майна, яке натомість отримує. При цьому право власності на акції, що обмінюються, чи частки в ТОВ переходить до сторін одночасно після виконання зобовְ’язань щодо передачі майна обома сторонами, якщо інше не визначено договором або законодавством.

Акції та частки або інше майно, що обмінюється, мають бути рівними у ціновому еквіваленті. У разі ж цінової нерівності договором може бути передбачена можливість доплати за майно більшої вартості.

Розглядаючи особливості трансакцій з обміну корпоративними правами в акціонерних товариствах, Андрій Оленюк наголосив, що предметом обміну таких угод є акції, що перебувають у депозитарних установах на рахунках у цінних паперах продавців.

Слухачам лектор порекомендував передбачати у договорі міни акцій прив’язку переходу права власності на акції до моменту надання обома сторонами розпоряджень про списання акцій з їхніх рахунків у цінних паперах на користь один одного.

Серед особливостей трансакцій з обміну корпоративними правами в ТОВ пан Оленюк виокремив можливість самостійного визначення сторонами договору міни вартості часток. А момент переходу права власності на частки він рекомендував прив’язувати до моменту підписання договору для уникнення труднощів при реєстрації нового учасника ТОВ.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик