Катерина Чечуліна ознайомила слухачів Legal High School з підставами для визнання поруки недійсною

З лекцією про підстави для визнання поруки недійсною в рамках Legal High School виступила координатор банківської та фінансової практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Катерина Чечуліна.

Початок виступу пані Чечуліна присвятила загальним нормам законодавства щодо дійсності угод і підстав визнання поруки недійсною.

Такими підставами є:

  • підробка підпису;
  • фінансова послуга — порука vs. гарантія (при укладенні договору поруки необхідно дотримуватися ряду умов, щоб такий договір не міг бути визнаним фінансовою послугою);
  • недійсність основного зобов’язання;
  • вчинення правочину під впливом помилки;
  • вчинення правочину під впливом обману;
  • вчинення правочину під впливом насильства;
  • вчинення правочину під впливом важких обставин;
  • надання поруки без згоди чоловіка;
  • перевищення повноважень представником юридичної особи.

У разі недійсності частини основного зобов’язання можна говорити про те, що недійсною є частина поруки. У цьому випадку важливо визначити, в якій саме частині основне зобов’язання недійсне. Якщо часткова недійсність не стосується зобов’язання боржника перед кредитором, то, відповідно, і порука продовжує діяти, відзначає пані Чечуліна.

При наданні поруки без згоди чоловіка. Згідно з нормами Сімейного кодексу України, розпорядження майном спільної власності відбувається за взаємною згодою. У той же час є презумпція згоди чоловіка на угоди. У разі якщо угода виходить за рамки дрібної побутової, є право оскарження такої угоди. Якщо порука, надана без згоди дружини, не в інтересах сім’ї, то відповідальність за договором існує тільки за своєю частиною в спільному майні.

Надання поручительства з перевищенням повноважень юридичної особи, права та обов’язки за договором виникають лише у разі його подальшого схвалення цією юридичною особою. У той же час юридична сила обмеження повноважень представника для третіх осіб може існувати тільки за умови відкритості/публічності інформації.

Спікер досить детально проаналізувала кожну з цих підстав, після чого лекція перейшла в площину практичного правозастосування в питаннях визнання поруки недійсною.

Слухачами було розглянуто case-study — питання конфлікту інтересів, де одна і та ж особа, будучи керівником двох підприємств, підписала договори — і кредитний, і договір поруки, після чого звернулася до суду, намагаючись визнати договір поруки недійсним.

Основним критерієм, яким керуються суди для вирішення питання про визнання договору поруки недійсним, є те, чи підписував один і той же представник від імені боржника і поручителя різні договори або один. У разі підписання різних угод порука вважається дійсною. Крім того, необхідно звертати увагу на таке: 1) чи було отримано згоду сторін (їх органів управління) на підписання одним і тим же представником; 2) чи існував під час підписання кредитного договору та договору поруки конфлікт інтересів сторін, від імені яких діє представник. У разі можливості існування конфлікту інтересів сторонам рекомендується підписання договорів одним і тим же представником, пояснила Катерина Чечуліна.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик