Комплаєнс — глобальний тренд, ігнорувати який українські компанії не можуть, — Ірина Ніколаєвська

Розповідаючи про побудову комплаєнс-програми в українських компаніях, радник, голова практики комплаєнсу київського офісу Kinstellar Ірина Ніколаєвська підкреслила, що комплаєнс не зводиться тільки до боротьби з корупцією, оскільки наявність комплаєнс-програми дає змогу попередити і мінімізувати й інші порушення законодавства, а отже, накладення штрафів або виникнення іншої відповідальності, судових тяжб, попередити шахрайство зловживання та інші порушення. До того ж наявність комплаєнс-програми дозволяє захистити компанію та її менеджмент від застосування до них заходів відповідальності і створює нові можливості для успішного сталого розвитку бізнесу.

У сучасному глобальному світі наявність у компанії комплаєнс-системи полегшує її інтеграцію в ході створення спільних підприємств, злиття і поглинання, виходу на нові ринки. А формування високої корпоративної культури доброчесності, чесності і співпраці дозволяє зміцнити довіру і лояльність співробітників до компанії.

Лектор акцентувала увагу на тому, що українське законодавство прямо передбачає обов’язки власників і керівників компаній з протидії корупції та впровадження антикорупційних заходів, зокрема, вони зобов’язані:

— регулярно оцінювати антикорупційні ризики і впровадження відповідних антикорупційних заходів;

— затверджувати антикорупційну програму в компанії (якщо таке передбачено законом);

— утримуватися від дій, які можуть бути розцінені як корупція або є корупційними чи пов’язаними з корупцією порушеннями, і які можуть бути пов’язані з діяльністю товариства;

— негайно інформувати відповідального комплаєнс-офіцера або акціонерів про факти підбурювання до вчинення корупційного порушення чи вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією порушення.

Крім того, в компаніях, в яких обов’язково має затверджуватися антикорупційна програма, повинна призначатися особа, відповідальна за реалізацію цієї програми, до обов’язків якої входить:

— підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання та виявлення корупційних порушень і пов’язаних з корупцією порушень;

— контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та антикорупційного законодавства;

— надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, а також інформаційне забезпечення здійснення антикорупційних заходів.

Ірина Ніколаєвська підкреслила, що антикорупційна програма обов’язково затверджується на державних, комунальних підприємствах, в господарських товариствах (в яких державна або комунальна частка понад 50%) за умови, що в звітному фінансовому році середня чисельність працівників перевищує 50 осіб, а валовий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) більш ніж 70 млн грн. Це ж стосується і недержавних юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації або учасниками державних закупівель, за умови, що вартість закупівлі продукції (робіт, послуг) понад 20 млн грн.

Закон передбачає обов’язкові положення, які повинна містити програма. Серед іншого, в ній мають бути врегульовані права і обов’язки власників компанії, її працівників, а також уповноваженого у зв’язку із запобіганням корупції. Крім того, потрібно передбачити перелік антикорупційних заходів, стандартів і процедур компанії, а також процедури нагляду, контролю та моніторингу виконання власне програми. Порядок дотримання конфіденційності повідомлень про можливі порушення і захисту викривачів та порядок інформування уповноваженого про конфлікт інтересів, впровадження механізмів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Ну і у разі необхідності — порядок проведення внутрішніх розслідувань.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик