Костянтин Ромащенко зробив огляд актуальної практики земельних питань

У рамках Спецкурсу для адвокатів сфери FMCG & Retail Костянтин Ромащенко, заступник директора юридичного департаменту ТОВ «ОМЕГА», старший партнер АО «АЛМ», розглянув практичні кейси щодо земельних питань. Лектор констатував, що плата за землю є однією із форм загальнодержавного податку. У свою чергу, плата за землю поділяється на земельний податок і орендну плату. Вищий господарський суд, з чим нині погоджується Верховний Суд, зазначив, що орендна плата за земельну ділянку має подвійну правову природу. Оскільки це є одним із видів державного податку, згідно із законодавством мають дотримуватися принципи рівності та справедливості.

На прикладі своїх кейсів Костянтин Ромащенко відзначив: Верховний Суд побудував цікаву конструкцію, вказавши, що відсутність єдиних ставок орендної плати для суб’єктів господарювання, які здійснюють аналогічні види діяльності, та, як наслідок, встановлення таким суб’єктом господарювання різних відсоткових ставок орендної плати, в результаті чого одні з них отримують більш сприятливі умови конкуренції порівняно з іншими, суперечить нормам конкурентного законодавства та визначені обставини призводять до створення суб’єктом господарювання нерівних умов діяльності порівняно з іншими.

Лектор підкреслив, що з 17 жовтня 2019 року запроваджено новий стандарт доказування — стандарт вірогідності доказів, який докорінно змінив процес доказування у господарському судочинстві. Проте на практиці суди здебільшого ігнорують процесуальні зміни, продовжуючи слідувати стандарту «достатності доказів» не тільки в текстуальному відтворенні, але й у методологічному підході при оцінці доказів. Тобто імплементація процесуальних змін та їх осмислення наразі тривають.

Якщо є рішення, яким встановлюються уніфіковані ставки, воно оскаржується до адміністративного суду. Так, наприклад, у справі №160/3200/20 було багато учасників і багато зацікавлених, що зробило її досить резонансною. В основу рішення було покладено той факт, що міська рада не провела регуляторну процедуру, жодних обговорень стосовно уніфікації відсоткових ставок не було здійснено, були порушені норми Податкового кодексу України в частині забезпечення рівності.

На завершення лекції Костянтин Ромащенко порекомендував слухачам LHS ознайомитись з рішенням Конституційного Суду України від 5 червня 2019 року за конституційною скаргою Metro Cash&Carry, яке дотично можна імплементувати в правову конструкцію щодо оскарження «конституційних змін» у частині «надання та послідуючого відібрання» податкових пільг щодо плати за землю, що запроваджені в березні-квітні 2020 року для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик