LHS: угода про вибір права є незалежною від основного договору — Катерина Цірат, адвокат Jurvneshservice

Розпочав роботу модуль «Розгляд господарських справ в арбітражі» блоку «Господарський процес. Спори з договірних відносин» Школи судової практики Legal High School. З темою «Судова практика щодо допустимості застосування до договорів, укладених в Україні, норм міжнародного права/права іноземної держави» виступила адвокат Jurvneshservice Катерина Цірат. У спорі, в якому застосовуватиметься іноземне право або ж норми міжнародного права, має бути іноземний елемент.

Катерина Цірат зазначила, що формулювання «міжнародне право» є досить обтічним. Міжнародне право (наприклад, Принципи УНІДРУА) застосовується в доповнення до застосовного права певної (визначеної судом) держави. Верховний Суд ніяких суттєвих доповнень до існуючої практики з питання застосування норм міжнародного права з ініціативи суду поки не робив. А наявна практика досить різна, подекуди навіть суперечлива. За словами пані Цірат, суди, як правило, керуються законом, а конвенція, яка втілює норми міжнародного права, стає частиною національного законодавства після її ратифікації. Якщо конвенція не ратифікована, суди мають всі підстави її не застосовувати; що стосується неконвенційних норм, то суди не сприймають їх як повноцінний вибір права (стосується таких документів, як Принципи УНІДРУА).

Катерина Цірат акцентувала увагу на тому, що досить новим інструментом є Гаазькі принципи про вибір застосовного права до міжнародних комерційних договорів 2015 року. Ці принципи не оформлені у вигляді конвенції, вони не є обов’язковими до застосування державами. Тільки Парагвай ухвалив закон, який повністю імплементує цей документ у своє національне законодавство. Спікер прогнозує, що в майбутньому цей новий інструмент набуде більшої популярності.

Далі адвокат зупинилася на праві іноземної держави. Вибір права — це право учасників правовідносин визначити застосовне до їхнього договору право (певної держави, норми міжнародного права). Угода про вибір права, підкреслила спікер, є незалежним елементом основного договору, так само, як і арбітражне застереження. В арбітражах, наприклад, є випадки, коли сторони усно домовляються про вибір іноземного права — і це фіксується в протоколі арбітражного слухання.

Лектор відзначила, що в деяких країнах практикується укладання навіть договорів купівлі-продажу в усній формі. Однак ця можливість залежить від рівня правової культури, менталітету і правової свідомості, яка формується десятиліттями, якщо не століттями. Незважаючи на те, що в Україні дозволене укладення угоди про вибір права в усній формі, укладати зовнішньоекономічні договори в усній формі не можна.

Хто визначає зміст застосовуваного іноземного права? Перший і найбільш оптимальний шлях — правовий висновок робить іноземний адвокат, який наймається стороною. Другий — сторона покладається на суд, який через міністерство юстиції робить відповідний запит до іноземної держави. Це дуже тривалий процес, час очікування відповіді на запит може досягати дев’яти місяців.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик