Лібералізація валютного ринку — тема лекції Євгена Степанюка

Про повноваження Національного банку України у сфері валютного регулювання та порядок здійснення валютного нагляду розповів слухачам Legal High School Євген Степанюк, начальник управління реформування фінансового сектора Національного банку України, к.е.н. За його словами, концепція нового валютного регулювання відповідає стратегічному баченню України як країни вільних людей, що мають можливість гнучко розпоряджатися власними активами, та розвитку НБУ як ринкового регулятора. Вона сприяє диверсифікації ризиків та більш ефективному розподілу ресурсів і відповідає положенням законодавства ЄС (директива 88/361) та міжнародним зобов’язанням України (Угода про асоціацію з ЄС).

Умовою ефективності валютного регулювання є забезпечення достатньої інституційної спроможності інших державних органів (ДФС, НКЦПФР, НКФП, Мінекономіки) та банків (фінансовий моніторинг).

За словами лектора, основні напрями лібералізації валютного регулювання — це лібералізація прямих іноземних інвестицій та поточних операцій, лібералізація портфельних інвестицій та кредитних операцій юридичних осіб, лібералізація фінансових операцій фізичних осіб.

Євген Степанюк підкреслив, що перехід до наступного етапу лібералізації обумовлений дотриманням відповідних критеріїв, які він визначив для слухачів Legal High School:

— стабільне макроекономічне середовище;

— стійка банківська система;

— достатність міжнародних резервів;

— стійкість державних фінансів;

— зовнішньоекономічна стійкість;

— розвинені фінансові ринки та захист прав інвесторів;

— імплементація принципів BEPS та початок обміну податковою інформацією.

Говорячи про зміну нормативної бази у царині валютного регулювання, лектор відзначив, що замість 56 підзаконних актів запроваджено сім основних валютних регуляцій. Він проаналізував зміни, що відбулися з ухваленням Закону України «Про валюту і валютні операції» та нових нормативно-правових актів.

За словами Євгена Степанюка, змінився і нагляд за банками у сфері валютного регулювання: відбувся перехід від контролю за кожною операцією до ризик-орієнтованого нагляду за принципом «менше ризиків — менше уваги, більше ризиків — більше уваги». Так само змінився банківський нагляд за валютними операціями клієнтів: відтепер ризик-орієнтований нагляд дає змогу спростити проведення валютних операцій населенням та бізнесом, зменшити їхні витрати, приділяти більше уваги сумнівним операціям.

Лектор зазначив, що запроваджені заходи сприяли стабілізації валютного ринку. За його словами, ситуацію на валютному ринку вдалося стабілізувати і звузити коливання курсу гривні завдяки діям НБУ, а також зменшенню військового напруження і підтримці з боку офіційних кредиторів. Глибина та зрілість валютного ринку поступово ростуть.

Проте валютний ринок залишається вразливим до змін як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, попри ряд позитивних змін, що відбулися на ньому впродовж останніх років. Відтак, необхідність продовження дії заходів захисту ще зберігається, оскільки:

— обсяг міжнародних резервів залишається нижче достатнього рівня;

— наявні значні геополітичні ризики;

— економіка України все ще вразлива до надмірних курсових коливань;

— можливості хеджування валютних ризиків усе ще обмежені.

Євген Степанюк переконаний, що з урахуванням досягнення необхідних передумов та стабільної ситуації на валютному ринку НБУ продовжуватиме рух у напрямі вільного руху капіталу.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик