Людмила Куса розповіла про некримінальну відповідальність за службові та посадові правопорушення

Школа кримінальної практики LHS триває. Керівник практики вирішення спорів GRACERS Law Firm Людмила Куса розповіла про некримінальну відповідальність за службові та посадові правопорушення, а саме — про підстави, порядок залучення та особливості провадження.

Як констатує спікер, відповідно до статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку. При цьому різниця між відповідальністю за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення полягає в тому, що за корупційні правопорушення не може наступати адміністративна відповідальність на відміну від правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Людмила Куса підкреслила, що особа є службовою не тільки тоді, коли здійснює відповідні функції чи виконує обов’язки на постійній основі, але й тоді, коли робить це тимчасово або за спеціальним повноваженням, за умови, що зазначені функції чи обов’язки покладені на нього правомочним органом або правомочною посадовою особою. При цьому працівники підприємств, установ, організацій, що виконують професійні, виробничі або технічні функції, можуть визнаватися посадовими особами тільки за умови, що поруч із цими функціями вони виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки.

Більш докладно спікер зупинилася на специфіці різних видів відповідальності. Так, наприклад, цивільно-правова відповідальність — це відповідальність за шкоду, заподіяну посадовою особою у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності, яка полягає в обов’язковому відшкодуванні збитків державними органами, від імені, за дорученням яких посадова особа здійснює службові дії. Тоді як особливості підстав адміністративної відповідальності посадових осіб полягають у тому, що вони несуть таку за порушення встановлених загальнообов’язкових правил своїми діями, в тому числі неправомірними вказівками, виконуючи які підпорядковані їм службовці, інші працівники порушують встановлені правила. Посадові особи можуть нести адміністративну відповідальність і за невжиття заходів щодо забезпечення виконання правил іншими особами, якщо забезпечення їх дотримання входить у коло службових повноважень цих посадових осіб.

Пані Куса стверджує, що посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з недотриманням встановлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров’я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов’язків.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик