Максим Лібанов розповів про межі розкриття інформації про бенефіціарів АО

Директор департаменту стратегії розвитку фондового ринку в НКЦПФР України Максим Лібанов в рамках Legal High Scool проаналізував проблеми, пов’язані з розкриттям інформації про бенефіціарів акціонерного товариства в контексті Закону України № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів».

Закон вирішує проблему поділу акціонерних товариств в Україні на публічні й приватні за формальними ознаками, усуває дисбаланс у законодавстві і впроваджує європейські принципи щодо питання визначення та врегулювання публічних компаній.

Зокрема, змінюється підхід до віднесення акціонерних товариств до публічних і приватних, а також пропонується відмовитись від фіксації в назві акціонерного товариства його типу.

«Прийняття вказаного закону було свого роду «точкою неповернення» у реформуванні корпоративних відносин, яке тривало досить довго, – зазначив Максим Лібанов, – хоча це, звісно, не останні зміни профільного законодавства».

Для приватних акціонерних товариств, а також товариств, які не заявлять про публічну пропозицію акцій, закон, навпаки, передбачає зменшення вимог щодо розкриття інформації. Крім того, приватні акціонерні товариства оприлюднюють дані у три способи:

  • Подання до НКЦПФР;
  • оприлюдненням на особистому сайті;
  • поширенням даних через агента з розкриття інформації.

 

Інші товариства розкриватимуть інформацію тільки через подання до НКЦПФР та оприлюднення на особистому сайті.

Спікер наголосив, що у НКЦПФР вважають, що обов’язкове оприлюднення інформації про акціонерні товариства в друкованих виданнях – це значний крок вперед. За підрахунками експертів, такі зміни можуть зменшити витрати на розкриття інформації до 70%.

Також спікер розглянув аспекти відповідальності за нерозкриття інформації про кінцевих вигодонабувачів.

«У Європі санкції за нерозкриття такої інформації можуть досягати мільйонів євро як для юридичних, так і фізичних осіб. Проте ми в Україні не впровадили ту частину директиви, яка пов’язана з такою значною відповідальністю», – повідомив Максим Лібанов.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик