Марія Ортинська розповіла про нюанси судового захисту прав інтелектуальної власності

Марія Ортинська, патентний повірений, адвокат патентно-юридичної компанії IPStyle, у рамках Спецкурсу для адвокатів сфери FMCG & Retail проаналізувала судову практику щодо захисту прав інтелектуальної власності. За її словами, зазвичай спори виникають між конкурентами, патентними «тролями» («тролями» по торговельних марках), порушниками, працівниками, підрядниками, дистриб’юторами і навіть з патентними відомствами. Питання судового захисту виникають тоді, коли скопіювали бренд, упаковку, коли відтворюють запатентовану технологію, у разі якщо запатентували не новий продукт і «тролять», а також коли привласнили авторські права.

Марія Ортинська відзначила, що права на торговельну марку, дизайн, винахід, корисну модель мають територіальний характер. Для торговельної марки важливі тотожність і схожість. Важливо звертати увагу не на те, звідки порушник, а на те, де відбувається порушення. Ідеї не охороняються, їх потрібно кудись транслювати, інакше судовий захист не здійснюватиметься.

Свою доповідь лектор проілюструвала прикладами із судової практики ЄС. Саме судовий захист IP-прав в ЄС дозволяє мати уявлення того, як безпечно вийти на ринок ЄС і як захистити свої права. Щоб вийти на ринок ЄС, необхідно попередньо виконати стандартний набір дій: здійснити пошук на схожість і тотожність, проаналізувати ризики реєстрації, а також порушення прав інших осіб. Далі слідує подача заявки (за Мадридським протоколом або напряму — до відповідної країни — учасниці ЄС або до окремої держави, наприклад Польщі, Німеччини, Франції тощо).

Також Марія Ортинська звернула увагу на нюанси торговельних марок з репутацією. Так, власники раніше зареєстрованої торговельної марки ЄС або національної торговельної марки, що має репутацію у відповідній державі — члені ЄС, має право подати заперечення проти реєстрації торговельної марки незалежно від заявлених товарів і послуг, якщо неналежне використання заявленої на реєстрацію торговельної марки приносить несправедливу вигоду або завдає шкоди розрізняльній здатності раніше зареєстрованої торговельної марки. Зокрема, у справі C-375/97-General Motors було зазначено, що репутація — це достатній рівень знань про торговельну марку серед публіки, причому тоді, коли нова торговельна марка може створювати асоціації між двома торговельними марками і більш ранній торговельній марці може бути завдано шкоду.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик