Микола Потоцький розповів слухачам LHS про особливості реєстрації екзотичних торгових марок

У рамках LHS Микола Потоцький, начальник відділу сприяння захисту прав ДП «Український інститут інтелектуальної власності», адвокат, д.ю.н., виступив з лекцією на тему «Створення ТМ. Умови отримання правового захисту. Як зареєструвати екзотичні ТМ (звукова, рухова, мультимедійна, кольорова, позиційна etc.) в Україні».

Микола Потоцький почав лекцію з визначення поняття «торгова марка». Так, міжнародне та національне законодавство визначає торгову марку (ТМ) як позначення, придатне для індивідуалізації товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від аналогічних товарів (послуг) інших осіб. До слова, в Європейському Союзі ТМ — це позначення, здатне індивідуалізувати товари (послуги) і представлене в Реєстрі ТМ ЄС, таким чином, це дає змогу визначити предмет і межі охорони.

Торгова марка — не єдиний ідентифікатор вашої господарської діяльності, підкреслив лектор. Наприклад, найменування юридичної особи не охороняється правом інтелектуальної власності, тоді як комерційне найменування є об’єктом ІВ. Основною відмінністю комерційного найменування від назви юридичної особи є те, що права на комерційне найменування виникають з дати його першого використання. Також комерційне найменування дає можливість відрізнити одну особу від інших і не ввести в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Що ж може бути об’єктом ТМ в Україні? Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає, що як торгова марка можуть бути зареєстровані слова, в тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Згідно з Правилами складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак, об’єктами торгової марки можуть бути словесні у вигляді слів або сполучень літер; образотворчі у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині; об’ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень. Крім того, знак може бути звуковим, світловим, кольором або поєднанням кольорів.

Лектор звернув увагу на те, що згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні назви держав. Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

Далі лектор розповів про особливості реєстрації так званих екзотичних торгових марок. Так, при реєстрації кольору треба враховувати переконливі докази придбаної розрізняльної здатності колірного знака.

Щодо реєстрації такої ТМ як фігура, то не можуть одержати правову охорону позначення, які, по-перше, не мають розрізняльної здатності і, по-друге, відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару істотну цінність. При цьому форма товару вважається обумовленою його природним станом або необхідністю отримання технічного результату, якщо вона випливає безпосередньо з його природи (є формою самого товару), технічної або практичної функції.

Що стосується реєстрації звукових торгових марок, то придатними для отримання правової охорони в Україні є тільки ті звукові ТМ, які можна перевести на музичні ноти, зокрема у вигляді акорду, музичного твору або його фрагмента.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик