На відсторонену посадову особу поширюються всі права і гарантії, передбачені трудовим законодавством і договором, — Євген Дядюк, керівник напряму судового представництва Redcliffe Partners

Керівник напряму судового представництва Redcliffe Partners Євген Дядюк у рамках спецкурсу Legal High School «Модернізація трудових відносин: правові аспекти» прочитав лекцію про особливості відсторонення і припинення повноважень посадових осіб господарських товариств.

За словами лектора, до 2014 року вважалося, що правовідносини між господарським товариством та його посадовою особою є трудовими. І в разі виникнення спорів вони розглядалися районними судами. «На практиці були випадки, коли господарське товариство не знало про наявність трудових спорів і, наприклад, було відновлено на посаді старого керівника», — зазначив Євген Дядюк.

Також він звернув увагу на те, що специфіка посадової особи господарського товариства полягає в тому, що, з одного боку, це особа, яка виконує певні управлінські (контрольні) функції, а з іншого — це звичайний працівник.

При оформленні відносин між господарським товариством та посадовою особою необхідно пам’ятати, що основним документом щодо обрання посадової особи є протокол загальних зборів учасників (акціонерів). Але таке право загальних зборів може бути передане спостережній раді, і в такому випадку основним документом буде протокол засідання наглядової ради.

Євген Дядюк підкреслив, що Закон про товариства буквально не містить права загальних зборів на припинення повноважень виконавчого органу управління товариством. У зв’язку з цим він рекомендував у статуті товариства зафіксувати таке право і порядок його реалізації. «У статуті необхідно передбачити право на обрання, право на відсторонення і право на припинення повноважень. При цьому немає необхідності перераховувати всі випадки, коли посадову особу може бути усунено, але доцільно вказати на загальні ознаки, за яких таку особу може бути відсторонено», — вважає лектор.

При укладанні з посадовими особами цивільно-трудових договорів варто оформляти процес припинення таких договорів відповідними додатковими договорами до них.

За словами лектора, в окремих випадках створення і формування наглядової ради, навіть в товариствах з обмеженою відповідальністю, може бути виправданим інструментом для гнучкого і швидкого врегулювання нагальних питань відсторонення посадових осіб товариства.

Що стосується питань відсторонення посадової особи, то Євген Дядюк підкреслив, що це робить той же орган, який і вибирає його. У протоколі засідання загальних зборів (наглядової ради) необхідно вказувати «тимчасово відсторонити від виконання своїх повноважень», а не «тимчасово усунути від виконання своїх повноважень». Також бажано вказувати період, на який посадова особа відсторонюється. І хоча чинне законодавство не передбачає обов’язку вказівки причини відсторонення, лектор рекомендував її вказувати. Після прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу і призначення тимчасового виконувача його обов’язків необхідно подати відповідні документи на державну реєстрацію таких змін, а також забезпечити інформування персоналу товариства, ділових партнерів, обслуговуючий банк…

«Відсторонення не означає звільнення, на відсторонену посадову особу поширюються всі права і гарантії, передбачені трудовим законодавством України та укладеним договором», — підкреслив Євген Дядюк.

Також лектор звернув увагу на те, що при припиненні повноважень посадової особи необхідно пам’ятати про особливу процедуру звільнення, якщо така особа є членом профспілки, та неможливості звільнення у разі перебування у відпустці або в період тимчасової непрацездатності.

Якщо відбувається суміщення посад, наприклад посада члена наглядової ради поєднується з посадою головного економіста або бухгалтера, то таку особу не можна усунути або звільнити з посади головного економіста в порядку, передбаченому для посадових осіб товариства.

Говорячи про судову практику щодо таких спорів, Євген Дядюк зазначив, що вперше висновок про можливість припинення повноважень члена колегіального виконавчого органу товариства та його звільнення в будь-який час, а також про господарську юрисдикцію такого спору Верховний Суд зробив в постанові від 7 лютого 2018 року у справі №711/5711/16-ц. Надалі він був підтриманий Великою Палатою Верховного Суду в постановах від 30 січня 2019 року у справі №145/1885/15-ц і від 4 лютого 2020 року у справі №915/540/16.

Дискусійним, на думку лектора, є висновок Великої Палати Верховного Суду, викладений в постанові від 10 вересня 2019 року, згідно з яким припинення повноважень керівника або іншого члена виконавчого органу не є порушенням його трудових прав, оскільки не обов’язково пов’язується з його звільненням.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик