Найбільш дошкульними для бізнесу є не планові, а позапланові перевірки — Максим Салій

Про органи, які мають право перевіряти бізнес в Україні, та наслідки зняття мораторію на перевірки для бізнесу розповів слухачам Legal High School Максим Салій, адвокат кримінальної практики і практики White Collar Crime ЮК EQUITY. Він навів статистичні дані, відповідно до яких кількість органів, що мають право контролювати бізнес в Україні, є найбільшою порівняно з іншими країнами пострадянського простору. Приміром, у Латвії таких органів 16, у Вірменії — 19, Грузії — 20, Білорусі — 28, Російській Федерації — 40, а в Україні, навіть за найоптимістичнішими підрахунками, — аж 61.

Лектор нагадав історію запровадження мораторію на перевірки та перелічив нормативні акти, які обмежували проведення перевірок контролюючими органами господарюючих суб’єктів. Він нагадав, що державний нагляд — це діяльність уповноважених законом органів державного нагляду (контролю) в межах повноважень щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища. При цьому Максим Салій відзначив, що державний нагляд здійснюється у формі планових та позапланових заходів, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом.

Лектор наголосив, що планові заходи державного нагляду здійснюються органом державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, яка віднесена до високого ступеня ризику (не частіше одного разу на два роки), середнього ступеня ризику (не частіше одного разу на три роки) та незначного ступеня ризику (не частіше одного разу на п’ять років). Наразі до підприємств з високим ступенем ризику віднесено 17 588 суб’єктів господарювання, які будуть піддані перевірці у 2019 році, до середнього — 8809, незначного — 3830.

Лектор підкреслив, що повідомлення про проведення планової перевірки має містити:

— дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;

— найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

— найменування органу державного нагляду (контролю).

Максим Салій підкреслив, що найбільш дошкульними для бізнесу є не планові, а позапланові перевірки, та навів підстави, що можуть стати причиною для здійснення такої перевірки.

Принагідно він проаналізував судову практику з оскарження суб’єктами господарювання позапланових перевірок.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик