Найбільші збитки від неплатоспроможності банку несуть вкладники — Діана Голанова

Останній день блоку «Корпоративний комплаєнс» був присвячений банківському сектору. Відкривала його лекцією на тему «Регуляторні вимоги до бенефіціарів та структури власності українських банків» радник ЮФ Asters Діана Голанова.

Вона акцентувала увагу слухачів Lеgal High School на тому, що криза банківського сектора 2014 року, яка призвела до суттєвих втрат рядових вкладників, спонукав до створення зміни галузевої нормативно-правової бази. Лектор назвала основні нормативні документи, які регулюють банківський сектор, підкресливши, що тепер українське законодавство пред’являє ряд вимог до прозорості структури власності банків.

Це дозволяє визначити всіх осіб, які мають пряму або опосередковану істотну участь у банку, можливість значного чи вирішального впливу на управління і діяльність банку; всіх ключових учасників банку і всіх остаточних ключових учасників усіх юридичних осіб в ланцюжку володіння корпоративними правами банку, а також характер взаємовідносин між ними.

При цьому структура власності не буде вважатися прозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі (коли власником є траст) або якщо особа, яка входить до складу 10 найбільших кінцевих ключових учасників у структурі власності банку, є номінальним (довірчим) власником. У такому випадку банку дається час на виправлення структури, інакше банк може бути віднесений до категорії проблемних, з усіма обмеженнями, що випливають з цього статусу.

Відомості про структуру власності банку обов’язково розміщуються на веб-сайті банку в мережі інтернет, а також на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України (НБУ). Крім того, банк зобов’язаний розкривати НБУ відомості про кінцевих ключових учасників у структурі власності банку, власників істотної участі в банку, а також схематичне зображення структури власності банку.

Визначаючи категорії учасників у структурі власності банку, Діана Голанова підкреслила, що до ключових учасників відносять 20 фізичних осіб, з найбільшою часткою власності, а також юридичні особи з часткою участі 2 % і більше. Остаточним ключовим учасником (кінцевим бенефіціаром) може бути фізична особа, держава, а також публічна компанія. Крім того, виділяються так звані власники істотної участі, тобто особа, яка прямо та/або опосередковано з іншими особами володіє 10 % і більше корпоративних прав.

«Власники істотної участі в банку (тобто ті, хто прямо або опосередковано володіє 10 % і більше власності банку) повинні мати бездоганну ділову репутацію та задовільне фінансове становище, причому це може бути об’єктом перевірки НБУ», — підкреслила Діана Голанова. Кожен власник істотної участі зобов’язаний підтримувати норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку на рівні, встановленому НБУ, щоб запобігти неплатоспроможності банку.

Лектор окремо виділила для розгляду таку категорію власників, як пов’язані особи. Відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пов’язаними особами є, в тому числі, особи, які мають істотну участь у банку і особи, через яких такі особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю в банку, а також особи, які мають істотну участь у родинних або афілійованих осіб банку.

Пов’язані особи несуть відповідальність за порушення вимог законодавства, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників та інших кредиторів банку, доведення банку до неплатоспроможності. При цьому пов’язана з банком особа, дії або бездіяльність якої призвела до заподіяння банку шкоди з її вини, несе відповідальність своїм майном.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик