Найлегше перевірити інформацію про юридичну особу — в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, вважає Ольга Шенк

Забезпечення права на доступ до інформації про компанію — тема лекції Ольги Шенк, координатора судової практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. За її словами, інформація — це будь-які відомості та/або дані, що можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Вона дала перелік видів інформації, виділивши такі її види, як конфіденційна, службова і таємна.

Лектор навела нормативну базу України, що унормовує обіг інформації в нашій країні, а також згадала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод.

Говорячи про доступ до інформації про юридичну особу, Ольга Шенк зазначила слухачам Legal High School, що мета отримання такої інформації умовно може бути поділена на правомірну (перевірка контрагентів чи повноважень керівника контрагента) та неправомірну (недобросовісна конкуренція).

Лектор зазначила, що у разі необхідності отримання інформації про юридичну особу таку інформацію можна отримати з відкритих джерел або шляхом подання інформаційних запитів. При цьому запит на доступ до публічної інформації може бути подано до підприємств, якщо вони є юридичними особами, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів — стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів; суб’єктами господарювання, які займають домінуюче становище на ринку, — стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них, володіють інформацією про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, а також іншою інформацією, що становить суспільний інтерес.

Ольга Шенк наголосила, що найлегше перевірити інформацію про юридичну особу — в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Крім того, вона роз’яснила слухачам Legal High School, як отримати інформацію про юридичну особу за допомогою адвокатського запиту, під час розгляду справи в суді та слідчим під час досудового розслідування кримінальної справи.

Лектор пояснила особливості тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, наголосивши, що тимчасовий доступ до такої інформації можливий, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; щодо доступу до державної таємниці — відповідний допуск.

Підсумовуючи викладене, Ольга Шенк підкреслила, що у будь-якому разі має бути збережено баланс між правом на доступ до інформації та інтересами юридичної особи щодо інформації про таку юридичну особу.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик