Наталія Рязанова: якщо заява на ТМ отримує відмову в одній із країн — членів ЄС, то реєстрація відхиляється в усіх інших країнах ЄС

Про захист ТМ за кордоном та міжнародний захист ТМ йшлося у рамках лекції Наталії Рязанової, керуючого партнера SION patent law firm, патентного повіреного України, к.ю.н. Вона окреслила мету та головні напрями захисту торговельної марки, такі як розширення ринків збуту товарів і послуг, конкуренція імпортним товарам і послугам, бізнес онлайн тощо. Лектор зазначила, що видами міжнародної реєстрації торговельних марок є:

— подання міжнародної заявки на ТМ на підставі базової національної заявки до країн — членів Мадридської угоди про реєстрацію знаків та Протоколу до цієї Угоди (Угода та Протокол);

— розширення дії міжнародної торговельної марки на країни — члени Угоди та Протоколу;

— окреме подання заявок на ТМ у країнах, які не є учасниками Угоди та Протоколу;

— національна реєстрація ТМ в інших країнах;

— отримання свідоцтва на знак ЄС.

Лектор розглянула алгоритм подання міжнародної заявки на ТМ на підставі базової національної заявки до країн — членів Угоди та Протоколу через Всесвітню організацію охорони інтелектуальної власності. Вона описала переваги та недоліки реєстрації ТМ за Угодою та Протоколом.

Говорячи про особливості реєстрації торговельних марок у США, Наталія Рязанова наголосила, що США є країною — учасницею Угоди та Протоколу. У рамках міжнародних заявок ММ2 або ММ4 обов’язково подається форма ММ18, потребує доказування підтвердження використання знака на території США, необхідна адаптація класів МКТП до поточної версії патентного відомства США; у результаті видається свідоцтво США на ТМ, при цьому процедура здійснюється винятково патентними повіреними США.

Щодо особливостей захисту торговельних марок у країнах, які не є країнами — учасниками Угоди та Протоколу, то Наталія Рязанова зазначила, що, наприклад, в ОАЕ процедура реєстрації та захисту здійснюється винятково патентними повіреними цих країн. У Йорданії заявка може подаватися незалежно від національної реєстрації ТМ. У Катарі заборонено реєстрацію ТМ стосовно алкогольних напоїв, свинини, а також послуг нічних клубів і питних закладів.

Описуючи переваги та недоліки торговельної марки Європейського Союзу (Community trademark), лектор зазначила, що її перевагою є реєстрація ТМ у 27 країнах шляхом подання однієї заявки до Європейського відомства торговельних марок і промислових зразків. У той же час, якщо заява на ТМ отримує відмову в одній із країн — членів ЄС, то реєстрація відхиляється і в усіх інших країнах ЄС, до того ж усі дії із заявкою на ТМ здійснюються винятково європейським патентним повіреним, якщо заявник є нерезидентом.

Лектор звернула увагу на те, що хоча з 31 січня 2020 року Великобританія вийшла із ЄС, але дія свідоцтв ЄС на ТМ продовжується до 1 січня 2021 року у рамках перехідних положень. Також, розповідаючи про практичні кейси, вона описала захист ТМ у Великобританії.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик