Не завжди оцінювач здатен протистояти тиску, відзначає судовий експерт Олексій Віхляєв

З лекцією у рамках Legal High School виступив Олексій Віхляєв, судовий експерт Експертно-дослідницької служби України. Тема його виступу: «Оцінка вартості майна боржника: як не продешевити».

Лектор підкреслив, що юристи не несуть такої суворої відповідальності за помилки в розрахунках, як бухгалтери та судові експерти. Для перевірки звіту оцінки проводиться рецензування звіту, а також призначення відповідної судової експертизи. Оцінка і економічна експертиза дуже тісно пов’язані, відзначив експерт.

Зазначалося, що в Україні часто підписують фіктивні договори про заставу, коли майно не відповідає заявленому. Може йти мова про збитки, які потенційно понесе кредитор. Через це нерідко відкриваються кримінальні провадження.

Для проведення незалежної оцінки майна використовуються такі загальновідомі методичні підходи:

1) витратний (майновий);

2) підхід, заснований на капіталізації доходів (пряма капіталізація доходу та дисконтування майбутніх грошових потоків);

3) порівняльний (аналогів продажу).

Як визнає пан Віхляєв, часто має місце тиск на оцінювачів або ж конфлікт інтересів. «Не завжди оцінювач, звіт якого надали конкуренти, зміг протистояти тиску», — зазначалося в ході лекції. Також є ризики ненавмисного характеру.

Причини появи порушень (помилок) при оцінці лектор узагальнив таким чином:

1. Невизначеність і непрозорість ринків, до яких належать об’єкти оцінки. Оціночна діяльність є елементом соціально-економічної системи і характеризується значним ступенем невизначеності. Оцінювач може ненавмисно використовувати в розрахунках недостовірну чи недостатню інформацію. Крім того, у ряді випадків з об’єктивних причин інформації може бути недостатньо для оцінки.

2. Недостатня кваліфікація оцінювача. Відсутність досвіду (практики) оцінки конкретного типу об’єктів оцінки може призвести до того, що оцінювач виявиться не в змозі коректно ідентифікувати об’єкт оцінки, правильно провести оцінку і врахувати вплив основних ціноутворюючих показників, а також провести відповідні розрахунки.

3. Конфлікт інтересів. Результати оцінки завжди є точкою зіткнення різноспрямованих інтересів сторін. Оцінювач не завжди здатен протистояти тиску з боку зазначених суб’єктів, може стати причиною спотворення підсумкової вартості об’єкта оцінки (умисна маніпуляція, наприклад, вихідною інформацією і розрахунковими параметрами).

4. Причини випадкового ненавмисного характеру. Проведення комплексних розрахунків може супроводжуватися банальними помилками математичного і технічного характеру.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик