Неконтрольований адвокатом конфлікт інтересів спричиняє для нього негативні фінансові наслідки — Андрій Циганков

Про Правила адвокатської етики та їх вплив на уникнення конфлікту інтересів йшлося у рамках лекції адвоката Андрія Циганкова. Він зазначив, що Правила адвокатської етики можна розглядати як певний договір адвоката, як особи зі спеціальним статусом, із суспільством. Лектор наголосив, що Правила адвокатської етики у статті 9 визначають наявність конфлікту інтересів та певні правила його запобігання.

Андрій Циганков визначив конфлікт інтересів як конфлікт між правами та інтересами адвоката і його обов’язками вчиняти ті чи інші дії перед клієнтом, суспільством та органами державної влади і судом. При цьому він підкреслив, що конфлікт інтересів може бути використаний адвокатом для реалізації певної стратегії або може бути використаний проти нього його опонентами. Адвокат є первинним екзаменатором цієї тематики і безпосередньо визначає для себе наявність чи ненаявність конфлікту інтересів.

При цьому він виразив жаль, що наразі ні Правила адвокатської етики, ні чинне законодавство не дозволяє адвокатам не дотримуватися накладених професією обмежень у разі, коли держава не виконує своїх обов’язків із забезпечення гарантій адвокатської діяльності.

За словами лектора, чинний закон не дає прямого визначення конфлікту інтересів, а лише окреслює коло ознак, за яким як сам адвокат, так і опонуюча йому сторона можуть визначити його наявність. Наявність конфлікту інтересів може проявлятися у не реалізації адвокатом своїх прав та обов’язків, або їх реалізація поза межами інтересів клієнта.

Найбільш типовими конфліктами інтересів, що їх використовують опоненти адвоката, лектор назвав конфлікт «адвокат — родичі» та «адвокат — інші клієнти».

Аналізуючи конфлікт «адвокат — інші клієнти», Андрій Циганков порадив для його унеможливлення зазначати всі аспекти надання правової допомоги у відповідному договорі, де має бути вказано його право спілкуватися з представниками протилежної процесуальної сторони поза клієнтом, приміщенням правоохоронних органів і судовим засіданням. «Неконтрольований адвокатом конфлікт інтересів спричиняє для нього негативні фінансові наслідки», — наголосив лектор.

Ще одним запобіжником конфлікту інтересів лектор назвав чітке визначення з клієнтом меж публічності адвоката, особливо у випадках, коли останній вважає, що без широкого суспільного резонансу він не зможе досягти очікуваних результатів у відповідному провадженні. Ці аспекти, на думку Андрія Циганкова, також варто зазначити у договорі.

Другий тип конфлікту інтересів, який розглянув лектор, — конфлікт «адвокат — родичі», що виникає у разі потреби представляти в суді інтереси родичів адвоката. У цьому контексті він порівняв роботу адвоката з роботою хірурга, якому завдати болю родичу завжди важче, ніж робити це сторонній людині.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик