«Необхідно оцінювати не тільки упущену вигоду, а й дослідити питання, наскільки порушення є шкодою в широкому сенсі», — вважає Володимир Рудниченко, молодший партнер АО Juscutum

Модуль «Захист від контрафакту» відкрив Володимир Рудниченко, молодший партнер, керівник практики безпеки бізнесу АО Juscutum, який виступив з лекцією на тему «Особливості кримінально-правового переслідування порушників».

З кожним днем збільшується попит на захист прав інтелектуальної власності (ІВ), і це не може не радувати, відзначив Володимир Рудниченко. І все ж, якщо такі механізми боротьби з порушеннями у сфері ІВ, як судовий і адміністративний, досить активно використовуються, то відкриття кримінального провадження стало ефективним тільки чотири роки тому, і ще є до чого прагнути, відзначив юрист. Проблема в тому, що прокурори і судді не дуже добре розбираються в питаннях ІВ, а потерпають від цього постраждалі від порушень прав інтелектуальної власності.

У Кримінальному кодексі України є блок статей, якими передбачено відповідальність за порушення у сфері інтелектуальної власності, йдеться, зокрема, про статтю 176 (порушення авторського права і суміжних прав), статтю 177 (порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) та статтю 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Згідно з інформацією, що міститься в ЄДРСР, за період з листопада 2012-го по лютий 2019 року всього зареєстровано вироків за статтею 176 КК України — 43, за статтею 177 КК України — 3, за статтею 229 КК України — 105.

У кримінальному процесі необхідно довести, що особа розуміла протиправний характер своїх дій і мала на меті отримання прибутку. Для доведення винуватості особи проводиться експертиза. Треба розуміти, що є експертиза у сфері ІВ, яка проводиться з метою визначення властивостей досліджуваних об’єктів, до яких належать об’єкти промислової власності, об’єкти авторського права і суміжних прав і таким чином встановлюється факт порушення прав у сфері інтелектуальної власності. Крім того, є економічна експертиза у сфері ІВ, мета якої — визначення вартості об’єктів інтелектуальної власності та розрахунок шкоди, заподіяної в результаті порушення прав у сфері інтелектуальної власності. Тут в експертів є два підходи. Деякі експерти рахують упущену вигоду без більш глибоко аналізу ситуації, тоді як інші експерти оцінюють не тільки упущену вигоду, вони досліджують питання, наскільки порушення є шкодою в широкому сенсі для власника об’єкта ІВ. Треба розуміти, що необхідно довести склад злочину, підкреслює спікер. Наприклад, для об’єктів ІВ бренда Louis Vuitton об’єктивно не буде упущеної вигоди від продажу хустинок на Троєщенському ринку, бо на ринку вони продаються за суттєво заниженою ціною і не для цільової аудиторії, відзначила лектор.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик