«Необхідно ретельно підготуватися до допиту експерта в суді і не розраховувати на успішну імпровізацію», — рекомендує Євген Мірошников, адвокат ЮФ Sayenko Kharenko, CEO в OBLAVAbot

Євген Мірошников, адвокат ЮФ Sayenko Kharenko, CEO в OBLAVAbot, розповів слухачам LHS про алгоритм дослідження висновків експертів, а також про правила допиту експерта в судовому засіданні.

Висновок експерта повинен бути досліджений більш ретельно, ніж інші докази, вважає Євген Мірошников.

У першу чергу необхідно оцінити процесуальний порядок призначення і проведення експертизи. Так, відповідно до положень статті 242 КПК України експертиза проводиться експертною організацією, експертом або експертами за дорученням слідчого судді або суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Компетентність експерта може характеризувати його компетенцію в суб’єктивному сенсі, комплекс знань у сфері теорії, методики і практики експертизи певного роду і виду та досвіду. До перевірки компетентності входять не тільки його особистісні дані, а й більш глибокий аналіз проведеної роботи в межах відповідних знань і досвіду.

«Особливу увагу необхідно звернути на оцінку допустимості об’єктів, представлених на експертизу», — рекомендує Євген Мірошников. При оцінці допустимості проводиться оцінка достовірності, придатності та повноти об’єктів експертного дослідження, а також оцінка достатності в кількісному та якісному відношенні матеріалів експертизи.

«Одним із засобів отримання доказів у кримінальному провадженні виступає допит експерта, який проводиться з метою роз’яснення проведеного ним дослідження», — звернув увагу Євген Мірошников. Допит експерта можливий тільки після надання їм письмового висновку і не повинен виходити за межі проведеного дослідження. У той же час допит експерта є процесуальною дією, яка може здійснюватися як у ході попереднього розслідування, так і під час судового розгляду. Експерт може бути допитаний у судовому засіданні, зокрема, у разі необхідності роз’яснення використаних методик експертного дослідження, спеціальних термінів, характеру ув’язнення.

Лектор назвав такі стадії допиту експерта: стадія сприйняття, обробки та фіксації мислення; стадія передачі інформації від експерта до учасників судочинства; стадія переконання учасників процесу в обґрунтованості та об’єктивності висновків експертного дослідження. Так, перша стадія сприйняття, обробки та фіксації мислення полягає в отриманні максимального обсягу інформації експертом, осмислення мети і предмета допиту. Друга стадія реалізується через питання і відповіді, в результаті чого здійснюється передача інформації від експерта до учасників судочинства і в зворотному напрямку. Третя стадія допиту судового експерта є найбільш складною і відповідальною, оскільки включає переконання учасників в обґрунтуванні та об’єктивності висновків проведеного експертного дослідження.

«Необхідно ретельно підготуватися до майбутнього допиту в суді і не розраховувати на успішну імпровізацію», — радить Євген Мірошников. Для цього потрібно запропонувати експерту клопотати в суді про завчасне надання переліку питань у письмовій формі.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик