Нюанси роботи у нетипових категоріях податкових спорів — у фокусі уваги слухачів LHS

«Стратегія роботи у нетипових категоріях спорів» — завершальна лекція інтенсиву LHS «Як виграти спір у податкової».

Про еволюцію позовних вимог у справах про відшкодування податку на додану вартість, повернення надміру сплачених/надміру утриманих податкових зобов’язань (податок на прибуток та податок на доходи нерезидентів, плата за землю), функціонування системи електронного адміністрування ПДВ та інші програмні продукти слухачам розповіли Лариса Антощук, менеджер, керівник практики вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine, та Ірина Хиляк, керівник підгрупи з питань оскарження рішень податкових органів практики вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine.

Лариса Антощук повідомила, що з 2008 року кілька разів суттєво змінювалася судова практика у спорах про бюджетне відшкодування ПДВ. Вона також зазначила, що у 2008—2009 роках бізнес формував свої вимоги таким шляхом: зобов’язати ДФС передати висновок Казначейству. Але в подальшому ці вимоги перестали відповідати правильному способу захисту прав платника податків, оскільки Верховний Суд України дійшов висновку, що треба просити про стягнення суми бюджетного відшкодування з бюджету.

У 2015 році ВСУ відійшов від своєї позиції, зазначивши, що правильним способом захисту все ж є зобов’язання ДФС передати висновок Казначейству. За словами лектора, до 2017 року суди продовжували змінювати свою позицію щодо цього питання, але в 2017 році ситуація кардинально змінилася. Пов’язано це з тим, що внесеними змінами до Податкового кодексу України було виключено поняття «видача висновку». Таким чином, враховуючи зміни, платник податків повинен вимагати зобов’язати ДФС внести заяву про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

Лариса Антощук також відзначила, що суди йдуть назустріч платникам податків, які заявили позовні вимоги до цих змін, і в резолютивній частині рішення змінюють спосіб захисту.

Наступна категорія спорів, на яку звернули увагу лектори, — повернення надміру сплачених податків. Перший аспект — податок на доходи нерезидентів. У цьому випадку положення статті 103 ПК України дають досить чіткий алгоритм дій: «У разі якщо нерезидент вважає, що з його доходів було утримано суму податку, яка перевищує суму, що підлягає сплаті відповідно до правил міжнародного договору України, розгляд питання про відшкодування різниці здійснюється на підставі подання до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи, що виплатила доходи нерезидентові та утримала з них податок, заяви про повернення суми податку на доходи із джерелом їх походження з України».

У той же час податкова інспекція, як правило, відповідає платникам податків відмовою, оскільки «не в змозі» виконати передбачену норму. У таких випадках правильний спосіб захисту — судовий, і, за словами лекторів, у цій категорії справ є позитивна судова практика.

Спікери також детально ознайомили слухачів з процедурою і судовою практикою повернення надміру сплаченого податку на доходи підприємств.

Є й інші категорії справ — спори, пов’язані з формуванням системи електронного адміністрування ПДВ (СЕА). Ірина Хиляк нагадала, що значення реєстраційної суми в СЕА ПДВ має автоматично збільшуватися контролюючим органом на суму від’ємного значення ПДВ, зазначену в податковій звітності за червень 2015 року. Але бували випадки, коли автоматичне підтягування таких сум не проводилося. Суди стали на бік платників податків, дійшовши висновку, що «Перехідні положення» ПК України не містять положень, які прямо обмежували б право платника податків на автоматичне збільшення суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні.

На прикладі судової практики слухачам були також представлені аспекти арешту на суми ліміту в СЕА ПДВ та подання податкової звітності.

Завершив лекцію майстер-клас «Формування позовних вимог на основі заготовлених кейсів».

Слухачі активно включилися в роботу і висловлювали власні думки щодо формування позовних вимог залежно від фабули справи. Зокрема, були розглянуті справи щодо оскарження наказу про проведення перевірки та індивідуальної податкової консультації, відшкодування сум бюджетного відшкодування тощо.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик