Нюанси розгляду справи без участі обвинуваченого проаналізував Ігор Воронов

У рамках блоку «Швидке досудове розслідування» LHS про нюанси розгляду справи без участі обвинуваченого, а також про забезпечення права на захист у заочному процесі слухачам LHS розповів доктор юридичних наук, адвокат Ігор Воронов.

Як відправну точку в цьому питанні лектор визначив міжнародні стандарти і практику Європейського Союзу. Здійснення у вітчизняному кримінальному судочинстві заочного провадження в цілому відповідає нормам міжнародно-правових актів. Норми щодо заочного провадження також узгоджуються з вмістом Резолюції №75 (11) щодо критеріїв, які регламентують розгляд, що проводиться за відсутності обвинуваченого. Іншими словами, розгляд може бути проведений за умови: 1) своєчасного повідомлення особи про проведення розгляду і надання їй достатнього часу для підготовки захисту; 2) наявності підтвердження про фактичне отримання такого повідомлення; 3) проведення розгляду в загальному порядку та надання захисту права втручатися в цей процес; 4) забезпечення надання особі судового рішення, прийнятого за наслідками розгляду, і обчислення строків на оскарження з моменту вручення такого рішення; 5) надання особі права на оскарження судового рішення; 6) забезпечення права особи на повторне проведення розгляду в загальному порядку, якщо її відсутність була викликана наявністю поважних причин, через які вона не могла повідомити уповноважені органи.

Ігор Воронов також звернув увагу слухачів на ключові переваги і деякі недоліки процедури in absentia. Перевагами можна вважати те, що це позиція держави щодо процесуального використання доказів. Можливість проведення заочного судового розгляду кримінальних справ дозволяє забезпечити реалізацію права потерпілого на доступ до правосуддя, сприяє розгляду кримінальних справ упродовж розумного строку. Проведення заочного судового розгляду справи дозволяє також розгляд цивільного позову. Серед недоліків — неможливість отримати підтвердження від самого обвинуваченого, складний порядок повідомлення обвинуваченого про час і місце проведення судового засідання, відсутність чітких і детально опрацьованих процесуальних норм, які регламентують заочне провадження в кримінальному процесі. І одним із головних недоліків визнають загрозу правам обвинуваченого, гарантованим йому Конституцією.

Ігор Воронов також акцентував увагу на тому, що процедура in absentia стала особливо актуальною останнім часом.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик