«Нова практика Євросуду у податкових справах: нові підходи або закріплення вже відомих трендів?» — на це запитання під час лекції LHS відповідала Наталія Блажівська

Ми живемо у світі, в якому інформація про майнові активи та операції стає доступною. Загальним світовим трендом стає значне послаблення режиму банківської таємниці та розвиток системи обміну податковою і банківською інформацією між уповноваженими органами різних країн. У зв’язку з цим виникають спори у контексті права на повагу до приватного життя в контексті надання інформації про фінансові та майнові активи, а також операції платника податків у різних країнах.

Лектор Lеgal High School, суддя ВАСУ Наталія Блажівська проілюструвала цю тезу знаковими, так би мовити, «податковими справами», що стосуються порушення статті 8 (право на повагу до приватного життя) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також Протоколу №7 до Конвенції (право не бути притягненим до суду повторно або покараним двічі).

Наприклад, у справі «G.S.B. v Switzerland» швейцарський банк надав інформацію податковому органу Швейцарії для подальшої передачі до податкового органу США. Спір був з приводу статусу банківської інформації та прав банку і податкового органу Швейцарії надавати таку інформацію податковим органам інших країн. Європейський суд з прав людини визнав відсутність порушення статті 8, оскільки отримання та надання інформації було здійснене відповідно до міжнародного договору.

У справі «Othymia Investments B.V v the Netherlands» йдеться про обмін банківською інформацією між податковими органами Іспанії та Нідерландів без повідомлення особи, якої така інформація стосується. І в цьому випадку ЄСПЛ визнав відсутність порушення статті 8, оскільки отримання та надання інформації було здійснене на підставі Директиви ЄС і мало «легітимну» мету. Крім того, ЄСПЛ зазначив, що в контексті статті 8 попереднє повідомлення особи про надання інформації органам іншої держави не потрібне.

А ось у справі «M.N. and Others v San Marino» йдеться про те, що судові органи Сан-Марино надали органам слідства Італії інформацію про банківські активи юридичної особи, щодо якої здійснювалося розслідування в Італії. Але, крім того, в пакеті інформації були також надані відомості про активи особи, яка безпосередньо не була учасником кримінального провадження. ЄСПЛ визнав порушення статті 8, оскільки податкові органи Сан-Марино надали банківську інформацію слідчим органам Італії про активи особи, яка не була підозрюваною у кримінальній справі. ЄСПЛ визнав, що банківська інформація підпадає під зміст статті 8 та її надання різним особам має здійснюватися виключно на підставі закону та з «легітимною» метою.

Лектор Lеgal High School виокремила справу «Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland», яка полягала у тому, що компанія Satakunnan Markkinapörssi Oy опублікувала в газеті інформацію щодо доходів та активів платників податків. Друга компанія-заявник — Satamedia Oy — запропонувала послугу надання цієї інформації зацікавленим особам через смс-повідомлення. Вищий адміністративний суд заборонив обробку даних заявниками.

У справі «LINDSTRAND PARTNERS ADVOKATBYRÅ AB v. SWEDEN» податковим органом було проведено обшук у приміщенні юридичної компанії-заявника в ході перевірок, які проводилися на двох інших підприємствах. ЄСПЛ визнав, що статтю 8 не було порушено, однак визнав порушення статті 13 (право на ефективний засіб правового захисту).

Знакові «податкові» справи, які ґрунтуються на праві не бути притягнутим до суду повторно або покараним двічі, лектор проілюструвала за допомогою справ «A and B v Norway» і «Johannesson ao v Iceland». Обидві справи є схожими за контекстом і стосуються питання притягнення до юридичної відповідальності за одне й те саме правопорушення. Йдеться про накладення штрафів на підставі податкового законодавства та притягнення до кримінальної відповідальності. Проте справи закінчилися з різним результатом: у справі «A and B» порушення протоколу №7 визнане не було, а у справі «Johanesson» порушення протоколу №7 було визнане. Тому і до цього дня навколо обох справ ведуться численні наукові теоретичні дискусії, і одностайного сприйняття висловлених позицій в європейських юридичних колах немає.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик