ОКУ не є аналогом податкового органу у сфері збору роялті — керуючий партнер AO Intelkrafts Сергій Хлєбніков

Практичним питанням співпраці з організаціями колективного управління (ОКУ) було присвячено лекцію керуючого партнера AO Intelkrafts Сергія Хлєбнікова у рамках курсу LHS щодо авторського права та суміжних прав.

Зокрема, лектор звернув увагу на те, що ОКУ є неприбутковою організацією, яка утворюється в організаційно-правовій формі громадського об’єднання (громадська організація або громадська спілка) зі статусом юридичної особи, єдиним видом діяльності якої є виконання завдань і функцій, визначених у законі про колективне управління. При цьому засновниками таких організацій можуть бути винятково правовласники.

Також Сергій Хлєбніков підкреслив, що ОКУ не є аналогом податкового органу у сфері збору роялті, а по суті організація є приватним посередником у сфері збору та розподілу роялті.

Що ж стосується співпраці, то вона відбувається в двох основних напрямах — між правовласниками і ОКУ, а також між користувачами авторського права та суміжних прав і такими організаціями.

Якщо говорити про перший вигляді співпраці, то завданням ОКУ є акумулювання майнових авторського і суміжних прав шляхом укладення договорів про управління майновими правами з правовласниками. «І чим більше майнових прав знаходиться в управлінні ОКУ, тим більше вона є репрезентативною і впливовою», — відзначив Сергій Хлєбніков.

За його словами, співпраця між правовласниками і ОКУ повинна будуватися на підставі прозорості структури ОКУ, наявності впливу правовласників на діяльність такої організації та безпосереднє входження правовласників до складу її структури.

З іншого боку, завданням ОКУ є акумулювання коштів (роялті), тобто збір винагороди від користувачів авторського і суміжних прав у різних сферах. І чим більше роялті зібрано в рамках встановлених тарифів, тим ефективнішим є управління майновими правами. Співпраця між користувачами та ОКУ відбувається на підставі донесення з боку ОКУ користувачам чинних вимог законодавства щодо сплати роялті, здійснення останніми прозорих виплат винагороди і незастосування «схем» ухилення від сплати роялті або штучного заниження його бази нарахування.

Важливим, за словами лектора, є правильне розуміння користувачем тієї сфери діяльності, в якій він взаємодіє з організаціями колективного управління. Наприклад, неправильна оцінка способу використання музичних творів як публічне сповіщення та оплати за винагороди за такий спосіб використання не звільнить особу від сплати роялті за публічне виконання, якщо вона здійснює саме такий спосіб використання творів.

«При використанні музики в публічному закладі необхідно пам’ятати, що користувач одночасно використовує як авторське право, так і суміжні права. І на використання кожного з цих прав він повинен отримати дозвіл», — наголосив лектор.

Також Сергій Хлєбніков розповів про актуальну судову практику у справах за участю організацій колективного управління. Зокрема, звертаючись до суду, такі організації не є позивачами у справі, а є особами, які представляють інтереси позивача. І при зверненні до суду таким організаціям необхідно лише надати докази того, що вони управляють майновими правами правовласника.

Серед класичних помилок відповідачів лектор виділив те, що останні вважають, що саме на позивачів покладено обов’язок доведення їхньої вини в судових спорах про стягнення компенсації за порушення майнових авторського і (або) суміжних прав, а також те, що будь-який договір, укладений з певним контрагентом, може їх захистити від позовів.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик